ร้อยเอ็ด..อำเภอธวัชบุรี จัดงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ หรือบุญคูณลาน ประจำปี 2563 สืบสานวิถีชาวนาอีสาน

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

          ร้อยเอ็ด..อำเภอธวัชบุรี จัดงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ หรือบุญคูณลาน  ประจำปี 2563 สืบสานวิถีชาวนาอีสาน

               วันที่ 16 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “ประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่อำเภอธวัชบุรี” ประจำปี 2563 ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอธวัชบุรี โดยมีนายชรินทร์ ภู่ชัย นายอำเภอธวัชบุรี หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักเรียน และประชาชนเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

               นายชรินทร์ ภู่ชัย นายอำเภอธวัชบุรี กล่าวว่า  “บุญกุ้มข้าวใหญ่” หรือบุญคูณลาน เป็นบุญประเพณีของชาวอีสาน ที่แสดงให้เห็นจิตวิญญาณของชุมชน ที่ดำรงอยู่ด้วยวิถีเกษตรกรรมมาช้านาน ด้วยความอุดมสมบูรณ์ของแผ่นดิน ด้วยสำนึกในบุญคุณของข้าวที่หล่อเลี้ยงชีวิตคนทุกคน โดยมีการทำพิธีพราหมณ์บายศรีสู่ขวัญข้าวทุกปี เพราะชาวอีสานเชื่อว่าพระแม่โพสพมีอำนาจที่จะสามารถดลบันดาลให้ข้าวเจริญงอกงาม นำความอุดมสมบูรณ์มาให้ชาวนาที่บูชาเทวีแห่งข้าว ในสมัยต่อมานิยมทำกันเมื่อเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จแล้ว โดยนำข้าวมากองไว้กลางลานนวด แล้วทำพิธีบายศรีสู่ขวัญข้าว หรือเมื่อนวดข้าวเสร็จจะได้ข้าวเปลือกกองใหญ่กลางลานนวด ชาวอีสานเรียกกองข้าวเปลือกใหญ่ว่า กุ้มข้าวใหญ่ และจะทำพิธีพราหมณ์ตามประเพณีปฏิบัติของบรรพชนเรียกว่า “พิธีรับขวัญข้าว” เพราะถือคติความเชื่อว่า ขณะที่เราทำนาเกี่ยวข้าวและนวดข้าว เราใช้เท้าเหยียบย่ำข้าว จึงมีความจำเป็นที่จะต้องร่วมทำพิธีบูชาพระแม่โพสพเพื่อขอขมาจะได้เป็นสิริมงคลต่อตนเองและครอบครัวให้มีแต่ความผาสุก อำเภอธวัชบุรี จึงได้จัดให้มีงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ ประจำปี 2563 ขึ้นในระหว่างวันที่ 15 -16 มกราคม พ.ศ. 2563  เพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามให้คงอยู่สืบไป และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอธวัชบุรี โดยในการจัดงานจัดให้มีกิจกรรม ดังต่อไปนี้

             กิจกรรมประกอบด้วย การจัดแสดงสินค้า OTOP  การจัดประกวดการทำพานบายศรี การประกวดแข่งขันกองข้าวใหญ่  การประกวดเถียงนา  การประกวดแข่งขันตำส้มตำลีลาเพื่อสุขภาพ การประกวดร้องเพลงเยาวชน ประชาชนทั่วไปพร้อมหางเครื่องท้องที่ท้องถิ่น และกิจกรรมรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลายโดยวิธีการปล่อยปลาลงในอ่างน้ำหน้าบ้านและการปลูกต้นตะไคร้หอมเพื่อขับไล่ยุงลายเป็นต้น

/////

คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ

สุทธิชัย อุปปะ(เต็ม ข่าวไทยนิวส์)

รายงาน

อ่านแล้ว742 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.