นายชวน หลีกภัย ประธาน สภาผู้แทนราษฎร เข้าร่วมลงนาม ถวายความอาลัยแด่ สมเด็จพระราชาธิบดี สุลต่านกอบูส บิน ซา อิด อัล ซาอิด

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

วันที่ ๑๔ ม.ค. ๖๓ เวลา ๑๓.๕๐ น. ณ สถานเอกอัครราชทูต รัฐสุลต่านโอมาน ประจำประเทศไทย ชั้น ๓๒ อาคารแสงทองธานี ถนนสาทรเหนือ กรุงเทพฯ
นายชวน หลีกภัย ประธาน สภาผู้แทนราษฎร เข้าร่วมลงนาม ถวายความอาลัยแด่ สมเด็จพระราชาธิบดี สุลต่านกอบูส บิน ซา อิด อัล ซาอิด (His Majesty Sultan Qaboos bin Said Al Said) สุลต่านแห่งโอมาน ซึ่งเสด็จสวรรคต เมื่อวันที่ ๑๐ ม.ค. ที่ผ่านมา

อ่านแล้ว363 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.