พิธีเปิดโครงการกิจกรรมส่งเสริมอาชีพ ผู้ต้องขังเรือนจำชั่วคราวบ้านห้วยเตย ณ วัดพัชรกิติยาภาราม บ้านเฟ็กเฟื้อย

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

พิธีเปิดโครงการกิจกรรมส่งเสริมอาชีพ
ผู้ต้องขังเรือนจำชั่วคราวบ้านห้วยเตย ณ วัดพัชรกิติยาภาราม บ้านเฟ็กเฟื้อย

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2563 นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้มอบหมายให้ นายสามารถ เจนชัยจิตรวนิช ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม ลงพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการกิจกรรมส่งเสริมอาชีพ
ผู้ต้องขังเรือนจำชั่วคราวบ้านห้วยเตย ณ วัดพัชรกิติยาภาราม บ้านเฟ็กเฟื้อย ตำบลหนองหว้า อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู

โดยมี นายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ นายธปภัค บูรณสิงห์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการระงับข้อพิพาท ร่วมติดตามลงพื้นที่ดังกล่าว ในการนี้พระราชวชิรธาดา เจ้าคณะจังหวัดหนองบัวลำภู ในฐานะผู้รับผิดชอบโครงการ ร่วมกับมูลนิธิชัยพัฒนา นายเวียงชัย แก้วพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู นายแพทย์ศราวุธ สันตินันตรักษ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู ดร.ศักดิ์พงศ์ หอมหวล ผู้แทนจากมูลนิธิชัยพัฒนา ผู้บริหารส่วนราชการสังกัดกระทรวงยุติธรรมในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู และอุดรธานี ประกอบด้วยนายมิตรารุณห์ พรมอินทร์ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู นางสาวสายพิรุณ วัฒนวงศ์สันติ ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดี จังหวัดหนองบัวลำภู

นายชูชาติ สนิท พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองบัวลำภู นายธีรชัย บัวเข็ม พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดหนองบัวลำภู นางสาวจักษณา ปัญญาสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุดรธานี ร่วมให้การต้อนรับ ซึ่งได้มีการเยี่ยมชมสถานที่สำคัญภายในวัด พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมฐานการฝึกอาชีพให้กับผู้ต้องขัง ประกอบด้วย ฐานเรียนรู้งานดิน ฐานเรียนรู้งานปูนปั้น ฐานเรียนรู้แปลงเกษตร 1 ไร่ 1 แสน ฐานการเรียนรู้การเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ และฐานการเรียนรู้การเลี้ยงแพะ และตรวจเยี่ยมเรือนจำชั่วคราวบ้านห้วยเตย สังกัดเรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู จากนั้นในช่วงเวลา 13.00 – 14.00 น. เข้าตรวจเยี่ยมเรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู และร่วมประชุมกับหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ณ ห้องประชุมเรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู

จากนั้น เวลา 15.00 – 16.00 น. นายสามารถ เจนชัยจิตรวนิช พร้อมด้วยนายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ได้ร่วมลงพื้นที่ติดตามนิเทศผลการดำเนินงานและให้กำลังใจคณะกรรมการศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทภาคประชาชนตำบลกุดแห่ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยมีผู้แทนส่วนราชการ ผู้นำชุมชน รวมทั้งประชาชนในพื้นที่ให้การต้อนรับ ซึ่งเรื่องนี้เป็นนโยบายของรัฐบาลในการลดต้นทุนของประชาชนในกระบวนการยุติธรรม ช่วยให้ประชาชนเข้มแข็ง ลดความขัดแย้งในระดับชุมชน เพื่อให้ชุมชนอยู่ร่วมกัน โดยทางกระทรวงยุติธรรมได้มีเสนอการออกกฏหมาย พรบ การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.2562 ประกาศราชกิจจานุเบกษา 22 พค 62 มี ผลเมื่อ 19 พย 62 โดยภาคประชาชนไกล่เกลี่ยในคดีแพ่งไม่เกิน 500,000 บาท ในคดีอาญาที่เป็นเกี่ยวกับคดีลหุโทษ ถ้าเป็นการไกล่เกลี่ยโดยหน่วยงานภาครัฐ คดีแพ่งได้ไม่เกิน 5 ล้านบาท ส่วนในชั้นสอบสวนไกล่เกลี่ยคดีอาญาได้โทษไม่เกิน 3 ปี ซึ่งเพื่อช่วยลดความลำบากให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม

และในเวลา 18.00 น. นายสามารถ เจนชัยจิตรวนิช ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรมและนายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ร่วมกับ หน่วยงานในพื้นที่ ตำรวจ ปกครอง อบต.ได้เดินทางลงพื้นที่ไปยัง องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี เพื่อรุดเยี่ยมและให้กำลังใจกับครอบครัวของผู้เสียหาย จากกรณีเกิดเหตุสลดผู้นำครอบครัวฆาตกรรมสมาชิกในครอบครัวจากนั้นได้ฆ่าตัวตายตาม สาเหตุเนื่องจากเครียดเกี่ยวกับปัญหาหนี้สิน ในการนี้ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม ได้มอบเงินช่วยเหลือส่วนตัว จำนวน 5,000 บาทให้กับทายาทของผู้เสียชีวิต จำนวน 3 ราย ทั้งนี้กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ได้ร่วมกับสำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุดรธานี

เร่งดำเนินการนำเรื่องของผู้เสียหายเข้าประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญาประจำจังหวัดอุดรธานี เพื่อให้การเยียวยาทายาทผู้เสียหายต่อไป ซึ่งได้แจ้งสิทธิให้รู้ถึงสิทธิของผู้เสียหายตาม พรบ ค่าตอบแทนผู้เสียและค่าทดแทนและค่าใช้จำเลยในคดีอาญา พ.ศ.2544 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2559

อนึ่ง พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี รวมทั้งพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็ได้เน้นย้ำให้ดำเนินงานยุติธรรมเชิงรุก สร้างสุขให้ประชาชน เพื่อให้ความเป็นธรรมกับประชาชน อย่างเสมอภาคทุกชนชั้น อย่างเท่าเทียม

อ่านแล้ว665 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.