ธนาคารออมสิน”มุ่งสร้างความสุข ส่งเสริมการออมเพื่อประชาชนของประเทศไทย”

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

วันอาทิตย์ที่ 5 มกราคม 2562…
ท่านอาจารย์มังกร พันเศียร(เชียง ถง หลง) ประธานฝ่ายพิธีกรรม”สมาคมเทวาลัยองค์เทพประทานพร (สททท.) ร่วมถ่ายรูปกับ นายประสงค์ ทองอินทร์ ผู้จัดการธนาคารออมสิน
สาขาแม่สรวย พร้อมกับเจ้าหน้าที่ธนาคาร
ในโอกาสที่มากราบขอพร”ครูบาอริยชาติ
อริยจิตฺโต” และร่วมงาน ของวัดแสงแก้วโพธิญาณ ตำบลเจดีย์หลวง อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย…ในวันนี้

อ่านแล้ว821 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.