งานฉลองสมโภช ครบ ๙ ปี สามครูบา ๑๓ ปี สร้างวัดแสงแก้วโพธิญาณ และทำบุญฉลองอายุวัฒนมงคล ๓๙ ปี พระภาวนารัตนญาณ วิ.(ครูบาอริยชาติ อริยจิตฺโต)

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

งานฉลองสมโภช ครบ ๙ ปี สามครูบา ๑๓ ปี สร้างวัดแสงแก้วโพธิญาณ และทำบุญฉลองอายุวัฒนมงคล ๓๙ ปี พระภาวนารัตนญาณ วิ.(ครูบาอริยชาติ อริยจิตฺโต)

ขอเชิญร่วมงานมุทิตาสักการะอายุวัฒนมงคล ๓๙ ปี พระภาวนารัตนญาณ วิ. (ครูบาอริยชาติ อริยจิตฺโต) 

พระมหาเถระผู้ทรงคุณธรรม และเปี่ยมด้วยความเมตตาอันหาประมาณมิได้ เนื่องในโอกาสอันเป็นมงคลเช่นนี้ คณะศิษยานุศิษย์จึงพร้อมใจกันจัดงาน เพื่อน้อมถวายเป็นมุทิตาสักการะ ณ วัดแสงแก้วโพธิญาณ ต.เจดีย์หลวง 

อ.แม่สรวย จ.เชียงราย  ในวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ ถึง วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๓

โดยมีกำหนดการ งานฉลองสมโภช ก้าวเข้าสู่ ปีที่ ๑๔ แห่งการสร้างวัดแสงแก้วโพธิญาณ ครบ ๙ ปี แห่งการประดิษฐานครูบาเจ้าศรีวิชัย , ครูบาอภิชัย ขาวปี , ครูบาชัยวงศาพัฒนา ณ วัดแสงแก้วโพธิญาณ และทำบุญฉลองอายุวัฒนมงคล ๓๙ ปี ๑๙ พรรษา พระภาวนารัตนญาณ วิ. (ครูบาอริยชาติ อริยจิตฺโต) วัดแสงแก้วโพธิญาณ ดังนี้

วันอาทิตย์ที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ 

ช่วงเช้า  ๐๗.๐๐ น. ตักบาตรพระสงฆ์  

ช่วงบ่าย ๑๔.๐๐ น. ประกอบพิธีบวชชีพราหมณ์ 

ช่วงเย็น ๑๗.๓๐ น. พิธีแห่พระอุปคุต  

******************************************

วันจันทร์ที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ 

ช่วงเช้า  ๐๗.๐๐ น. ตักบาตรพระสงฆ์ 

๐๙.๐๐ น. ประกอบพิธีปลงผมนาค 

ช่วงบ่าย ๑๔.๐๐น. ประกอบพิธีทำขวัญนาค

 ๑๖.๐๐ น. ประกอบบรรพชาสามเณร

******************************************

วันอังคารที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ 

ช่วงเช้า  ๐๗.๐๐ น. ตักบาตรพระสงฆ์ 

๐๘.๐๐ น. ประกอบพิธีอุปสมบท ๙๒ รูป เพื่อถวายเป็นมุทิตาสักการะ เนื่องในงานสมโภชวัดแสงแก้วโพธิญาณ 

และทำบุญฉลองอายุวัฒนมงคลครบ ๓๙ ปี ๑๙ พรรษา พระภาวนารัตนญาณ วิ.(ครูบาอริยชาติ อริยจิตฺโต) 

ช่วงค่ำ ๒๒.๐๐ น. สวดมนต์ข้ามปี

******************************************

วันพุธที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๓

ช่วงเช้า ๐๗.๐๐ น. ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน ๑๐๘ รูป เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๓ (เริ่มต้นด้วยสิ่งดีๆ)

   ***** และจัดปฏิบัติธรรม ไปถึงวันพุธที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๓ *****

******************************************

วันพุธที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๓

ช่วงเช้า  ๐๗.๐๐ น. ตักบาตรพระสงฆ์ 

ช่วงบ่าย ๑๓.๐๐ น. บวงสรวงเทพ พรหม เทวา และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เปิดฟ้าเปิดดิน 

๑๖.๐๐ น. เททองหล่อหัวใจพระศรีอริยเมตไตรยบรมโพธิญาณ ด้วยโลหะเงินแท้ น้ำหนัก 28 กิโลกรัม, เททองหล่อพระพุทธเศรษฐีนวโกฏิ จำนวน 28 องค์

ช่วงค่ำ ๒๐.๐๐ น. ปฏิบัติธรรม ฟังพระธรรมเทศนา ตลอดคืน

*** ชมมหรสพ สมโภช มวยไทย “ ศึก ส.สมหมาย ร่วมใจมุทิตาครูบาอริยชาติ ” ถ่ายทอดสดทางช่อง ๕ (ททบ.๕) ***

******************************************

วันพฤหัสบดีที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๓

ช่วงเช้า ๐๗.๐๐ น. ตักบาตรพระสงฆ์ 

๐๙.๐๐ น. พิธีสืบชะตาหลวงแบบโบราณล้านนา โดยพระมหาเถราจารย์เมืองล้านนา จำนวน ๓๙ รูป     

     ( ถวายเครื่องไทยธรรม และถวายภัตตาหารเพล พระสงฆ์อนุโมทนา )

ช่วงบ่าย ๑๓.๐๐ น. พิธีถวายมุทิตาสักการะ แด่ พระเดชพระคุณ พระภาวนารัตนญาณ วิ.(ครูบาอริยชาติ อริยจิตฺโต)  *** ขอเชิญศิษยานุศิษย์ ตลอดถึงพุทธศาสนิกชนทุกท่าน ***

***** ทั้งบรรพชิต และคฤหัสถ์ ร่วมพิธีดังกล่าวโดยพร้อมเพรียง *****

ช่วงค่ำ ๒๐.๐๐ น. ชมมหรสพ สมโภช 

*** (คอนเสิร์ตจากศิลปิน ดาราตลก นำโดย ดร.เป็ด เชิญยิ้ม ,  ฝน ธนสุนทร , แซ็ก ชุมแพ ฯลฯ เป็นต้น ) ***

******************************************

วันศุกร์ที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓

ช่วงเช้า ๐๗.๐๐น. ตักบาตรพระสงฆ์

 ๐๙.๐๐  น. พิธีเปิดสวนแสงแก้วพอเพียง ณ บริเวณลานจอดรถวัดแสงแก้วโพธิญาณ

ช่วงบ่าย ๑๓.๐๐  น. พระภาวนารัตนญาณ วิ.(ครูบาอริยชาติ อริยจิตฺโต) แจกทุนการศึกษาแก่สามเณร และนักเรียน รวมจำนวน ๖,๐๐๐ ทุน

ช่วงค่ำ ๒๐.๐๐  น. ชมมหรสพ สมโภช 

*** (คอนเสิร์ตจากศิลปินค่ายอาร์สยาม นำโดย นุช วิลาวัลย์ ฯลฯ เป็นต้น) ***

******************************************

วันเสาร์ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๓

ช่วงเช้า ๐๗.๐๐ น. ตักบาตรพระสงฆ์

  ๐๙.๐๐  น. พิธีทำบุญทักษิณานุปทาน อุทิศถวายแด่บูรพาจารย์ และผู้อุปถัมภ์วัดแสงแก้วโพธิญาณ 

ช่วงบ่าย ๑๔.๐๐ น. พิธีปล่อยปลา จำนวน ๓๙๐,๐๐๐ ตัว และไถ่ชีวิตโค จำนวน ๙ ตัว

ช่วงค่ำ ๒๐.๐๐ น. ชมมหรสพ สมโภช 

*** (คณะรำวงย้อนยุค “ ดอกอ้อมิวสิค ” จากจังหวัดน่าน ) ***

******************************************

ทั้งนี้ ขอประชาสัมพันธ์ ศิษยานุศิษย์ และพุทธศาสนิกชนที่สนใจร่วมทำบุญ เป็นเจ้าภาพเครื่องไทยธรรม ไทยทาน ถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ เป็นเจ้าภาพโรงทาน หรือสนใจร่วมทำบุญทุกอย่าง 

ร่วมทำบุญ ได้ที่

บัญชีธนาคารออมสิน ชื่อบัญชี วัดแสงแก้วโพธิญาณ บัญชีเลขที่ 020-119-902-508 บัญชีออมทรัพย์

บัญชีธนาคารกรุงเทพ ชื่อบัญชี วัดแสงแก้วโพธิญาณ บัญชีเลขที่ 511-041-6699  บัญชีออมทรัพย์

ติดต่อสอบถาม รายละเอียดได้ที่ วัดแสงแก้วโพธิญาณ ต.เจดีย์หลวง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 

หรือโทร. ๐๘๙-๒๖๒-๔๙๗๓ พระสมุห์วุฒิชัย สิทธิชัย (หลวงพี่ณัฐ)

Facebook แฟนเพจ : วัดแสงแก้วโพธิญาณ《宝光菩提禅寺庙》

#สมาคมเทวาลัยองค์เทพประทานพร​( สททท.)

อ่านแล้ว771 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.