สพม.27 จัดแข่งขันกีฬา กรีฑา นักเรียนมัธยมศึกษาร้อยเอ็ดเกมส์ ครั้งที่ 9 จาก 7 สหวิทยาเขต 60 โรงเรียน ส่งเสริมสสุขภาพ และต้านภัยยาเสพติด

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

       ร้อยเอ็ด…สพม.27 จัดแข่งขันกีฬา กรีฑา นักเรียนมัธยมศึกษาร้อยเอ็ดเกมส์ ครั้งที่ 9 จาก 7 สหวิทยาเขต 60 โรงเรียน ส่งเสริมสสุขภาพ และต้านภัยยาเสพติด

             เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 20 ธันวาคม 2562  ที่ สนามกีฬากลางจังหวัดร้อยเอ็ด อำเภอเมืองร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ด นายอดุลย์ศักดิ์ บุญอเนก  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 เปิดการแข่งขันกีฬากรีฑานักเรียนมัธยมศึกษาร้อยเอ็ดเกมส์ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

            นายถวาย เจริญกรศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 กล่าวว่าการจัดการแข่งขันกีฬา กรีฑา สพม.27 เกมส์  มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณภาพร่างกายของนักเรียนให้แข็งแรง  สมบูรณ์ ตลอดจนเป็นการปลูกฝังค่านิยมที่ดีต่อการกีฬาปฏิบัติตามกฎกติกา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย  มีน้ำใจเป็นนักกีฬา และต้านภัยยาเสพติด

          การแข่งขันกีฬา กรีฑา นักเรียนมัธยมศึกษาร้อยเอ็ดเขตเกมส์ ประกอบด้วยสหวิทยาเขต 7 สหวิทยา รวมโรงเรียนทั้งหมดจำนวน 60 โรงเรียน จาก 20 อำเภอ มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด จำนวนกว่า 4,000 คน

/////

คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ

สุทธิชัย อุปปะ(เต็ม ข่าวไทยนิวส์)

รายงาน

อ่านแล้ว1056 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.