45 รัฐวิสาหกิจ ร่วมสื่อสาร ประกาศ No Gift Policy (งดรับของขวัญ ของฝาก ในทุกเทศกาล) ปี 2563

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

45 รัฐวิสาหกิจ ร่วมสื่อสาร ประกาศ No Gift Policy (งดรับของขวัญ ของฝาก ในทุกเทศกาล) ปี 2563 🎁

 1. EXIM Bank
 2. ธอส. (GHB)
 3. อวพช. (NSM)
 4. องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (FIO)
 5. บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) (TOT)
 6. กปภ. (PWA)
 7. บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)
 8. ธนาคารกรุงไทย (KTB)
 9. การยาสูบแห่งประเทศไทย
 10. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.)
 11. SME Bank
 12. การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)
 13. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท. )
 14. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)
 15. ปตท. (PTT)
 16. สำนักงานธนานุเคราะห์ (สธค.)
 17. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA)
 18. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (EGAT)
 19. บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)(MCOT)
 20. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
 21. ธนาคารออมสิน (GSB)
 22. องค์การสวนพฤกษศาสตร์ (อ.ส.พ.)
 23. สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (สสร.)
 24. บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด (รถไฟฟ้า แอร์พอร์ต เรล ลิ้งก์)
 25. การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.)
 26. บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
 27. องค์การสุรา
 28. บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด (บอท.)
 29. บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
 30. บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) AOT
 31. สถาบันการบินพลเรือน
 32. องค์การสวนสัตว์
 33. การเคหะแห่งชาติ
 34. การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.)
 35. บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.)
 36. การไฟฟ้านครหลวง
 37. การยางแห่งประเทศไทย (กยท.)
 38. บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
 39. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
 40. การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.)
 41. องค์การคลังสินค้า
 42. การรถไฟแห่งประเทศไทย
 43. องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพบ
 44. การประปานครหลวง (MWA)
 45. บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

ข้อมูล – เครือข่าย ITA & ศปท. รัฐวิสาหกิจ เมื่อวันที่ 20.12.2562 ค่ะ

อ่านแล้ว2560 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.