เอไอเอ ประเทศไทย จัดกิจกรรมเพื่อสังคม ‘เอไอเอ เพื่อก้าวใหม่ ชีวิตใหม่’ บริจาค 1,000,000 บาท แก่มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

เอไอเอ ประเทศไทย จัดกิจกรรมเพื่อสังคม ‘เอไอเอ เพื่อก้าวใหม่ ชีวิตใหม่’ บริจาค 1,000,000 บาท แก่มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

เอไอเอ ประเทศไทย นำโดย นายเอกรัตน์ ฐิติมั่น ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด จัดกิจกรรมเพื่อสังคม ‘เอไอเอ เพื่อก้าวใหม่ ชีวิตใหม่’ บริจาคเงินสนับสนุน 1,000,000 บาทให้แก่มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยมี นายแพทย์วิรัช พันธ์พานิช รองเลขาธิการมูลนิธิขาเทียมฯ ฝ่ายบริหาร เป็นผู้รับมอบ โดยกิจกรรม ‘เอไอเอ เพื่อก้าวใหม่ ชีวิตใหม่’ ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 เป็นระยะเวลา 10 ปีต่อเนื่อง ร่วมบริจาคขาเทียมไปแล้วจำนวนกว่า 4,800 ขา

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตผู้พิการยากไร้ ให้กลับมามีชีวิตที่ดีขึ้น เอไอเอ ประเทศไทย ยังคงมุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์โครงการและกิจกรรมต่างๆ เพื่อตอบแทนสังคมอย่างต่อเนื่อง และยืนหยัดในการดำเนินธุรกิจตามคำมั่นสัญญา ‘Healthier, Longer, Better Lives – เพื่อสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้น’ ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร จังหวัดนครปฐม

อ่านแล้ว542 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.