หนาวนี้ป่อเต็กตึ๊งช่วยดูแลชาวนครพนม” มอบผ้าห่มพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดนครพนม

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

วันนี้ (17 ธันวาคม 2562) มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ในโครงการสงเคราะห์ผู้ประสบภัยหนาว นำโดยนายพินัย ศรีพนาสณฑ์ รักษาการผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่แผนกสังคมฯ ร่วมกับสมาคมพ่อค้าจังหวัดนครพนม ทำพิธีมอบผ้าห่มกันหนาว พร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค รวมจำนวน 1,000 ชุด แก่ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่ บริเวณที่ว่าการอำเภอโพนสวรรค์ 400 ชุด บริเวณที่ว่าการอำเภอนาหว้า 300 ชุด และบริเวณ อบต.ป่าปาก 300 ชุด จ.นครพนม คิดเป็นมูลค่า 500,000 บาท(ห้าแสนบาทถ้วน)โดยได้รับเกียรติจากนายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานในพิธี พร้อมคณะกรรมการสมาคมฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมในพิธี

โครงการสงเคราะห์ผู้ประสบภัยหนาว ประจำปี 2562 นี้ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง กำหนดมอบผ้าห่มกันหนาวแก่ผู้ประสบภัยในถิ่นทุรกันดารในพื้นที่จังหวัดต่างๆ ทั้งภาคเหนือ และภาคอีสาน รวมทั้งสิ้น 43 จังหวัด รวมมูลค่าการดำเนินงานในปีนี้ไม่ต่ำกว่า 20,000,000 บาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน)#ภาคอีสาน#จังหวัดนครพนม #มูลนิธิป่อเต็กตึีง ช่วยชีวิต รักษาชีวิต สร้างชีวิต

สายด่วนป่อเต็กตึ๊ง1418

อ่านแล้ว805 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.