ประชุม คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฏร ( ปสส. ) ครั้งที่ 18/2562

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

ประชุม คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฏร ( ปสส. ) ครั้งที่ 18/2562

วันจันทร์ที่16 ธันวาคม 2562 ที่ห้องประชุมริมถนน สามเสน 412 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา 

นาย สมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม มอบหมายให้ นาย สามารถ เจนชัยจิตรวนิช ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม เข้าประชุม คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฏร ( ปสส. ) ครั้งที่ 18/2562 

โดยผู้ร่วมประชุม มี สส หลายท่านเช่น นาย นริศ ขำนุรักษ์ , นาย ชินวรณ์ บุณยเกียรติ , นาย พุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่ากระทรวงดิจิตอล , นาย อธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นต้น 

โดยบรรยากาศประชุมเป็นหัวข้อเรื่องการตั้ง กรรมาธิการวิสามัญศึกษาผลกระทบการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 โดยมติวิปรัฐบาล ให้มีการจัดตั้งตามสัดส่วน 49 คน ใช้เวลาพิจารณา 180 วัน 

อ่านแล้ว576 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.