พิธีเปิดกิจกรรม “ถนนคนเดิน Khaosan Walking Street”

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

“ถนนคนเดิน Khaosan Walking Street”  

Keep Khaosan Road Beautiful ร่วมส่งเสริมเอกลักษณ์สืบสานวัฒนธรรมไทย วันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2562 ณ ถนนข้าวสาร จัดโดย ประชาคมข้าวสารพระนครร่วมกับเขตพระนคร กรุงเทพมหานครและหน่วยงานภาครัฐ

กำหนดการพิธีเปิดกิจกรรม “ถนนคนเดิน Khaosan Walking Street”  

Keep Khaosan Road Beautiful ร่วมส่งเสริมเอกลักษณ์สืบสานวัฒนธรรมไทย วันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2562 เวลา 17.00 – 21.30 น. ณ ถนนข้าวสาร โดยมีกำหนดการดังต่อไปนี้

17.00 น.  พิธีกรแนะนำร้านค้าภายในงานและกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในงาน 

17.45 น. ประธานในพิธี (ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร) เดินทางมาถึงบริเวณงาน 

พิธีกรกล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติและผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

18.00 – 18.30 น. พิธีกรนำเข้าสู่การแสดง ชุดที่ 1 การแสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์ ชุดยกรบ 

เรียนเชิญผู้แทนประชาคมข้าวสาร (โดยคุณพรรณี เลิศสมผล) กล่าวรายงาน 

เรียนเชิญประธาน (ผู้ว่าราชการกรงุเทพมหานคร) ขึ้นบนเวทีกล่าวเปิด   งาน 

เรียนเชิญประธานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเปิดงาน “ถนนคนเดิน Khaosan     Walking Street” 

18.30 – 19.00 น. การแสดง ชุดที่ 2 การแสดงสร้างสรรค์ชุดนักษัตร  (เวทีใหญ่) 

ประธาน (ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร) เดินเยี่ยมชมงาน 

ประธาน (ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร) เดินทางกลบั 

19.00 – 20.10 น. ประชาสมัพันธ์ร้านค้าภายในงานและการแสดง (บนเวทีใหญ่)

– การแสดงชุดฟ้อนขันดอก 

– การแสดงระบำต้นวรเชษฐ์ 

– การแสดงชุดตารีบหุงา 

– การแสดงสร้างสรรค์ชุดลายเกราะ 

– ไหว้ครูมวย 

20.10 – 20.20 น. พิธีกรกล่าวขอบคุณส่งต่อให้กับวงดนตรี 

20.20 – 21.30 น. วงดนตรี 

ลานกิจกรรมและ เวทีเล็ก 

19.00 – 19.30 น. การแสดงศิลปะมวยไทย  (บริเวณลานกิจกรรม) 

19.30 – 20.30 น. วงดนตรีของกองสังคีต (เวทีเล็ก) 

20.30 – 21.30 น. วงดนตรีกลุ่มจิตอาสาแว่วหวาน 

20.30 – 21.00 น. การแสดง (บริเวณลานกิจกรรม) 

การแสดงศิลปะมวยไทย หรือมวยคาดเชือก (บริเวณลานกิจกรรม) 

21.30 น. จบงาน

อ่านแล้ว454 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.