โครงการฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตร “Smart Surveyor goal to Smart Treasury 4.0” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

โครงการฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตร “Smart Surveyor goal to Smart Treasury 4.0” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เมื่อวันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2562 นายยุทธนา หยิมการุณ อธิบดีกรมธนารักษ์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตร “Smart Surveyor goal to Smart Treasury 4.0” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมธนารักษ์ เข้าร่วมโครงการดังกล่าว เพื่อยกระดับศักยภาพด้านการสำรวจ และทักษะการบริหารที่ราชพัสดุ พร้อมทั้งตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 เพื่อให้เกิดความแข็งแกร่ง ทั้งร่างกายและจิตใจ มีอุมดการณ์ คุณธรรมจริยธรรม ความรักชาติ ทัศนคติ ที่ดีต่ออาชีพตนเอง และรักความยุติธรรม มีความรู้ตามตำแหน่งหน้าที่อย่างเชี่ยวชาญและลึกซึ้ง และสามารถสนับสนุนภารกิจอื่นๆ เมื่อได้รับการร้องขอ โดยไม่เสียภารกิจของหน่วยงาน เป็นที่ยอมรับและน่าเชื่อถือของประชาชน โดยมีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 462 คน ณ โรงแรม ทรี ซิก ไฟว์ จังหวัดชลบุรี

Cr. เว็บไซต์กรมธนารักษ์

อ่านแล้ว666 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.