การประชุมมีเรื่องพิจารณา ร่าง พรบ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และ กิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่…) พ.ศ.

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

การประชุมมีเรื่องพิจารณา ร่าง พรบ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และ กิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่…) พ.ศ.

วันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม เวลา 14:00 ณ ห้องประชุมริมถนนสามเสน 412 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา เกียกกาย

นาย สมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้มอบหมายให้ นาย สามารถ เจนชัยจิตรวนิช ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฏร ( ปสส. ) โดยมี นาย วิรัช รัตนเศรษฐ เป็นประธาน พร้อมด้วย นาย ชินวรณ์ บุณยเกียรติ รองประธานฯ นาย ชาดา ไทยเศรษฐ์ รองประธานฯ พร้อมด้วย นาย วิเชียร เชาวลิต รองประธาน นาย วันชัย ปริญญาศิริ เป็นต้น  ซึ่งการประชุมมีเรื่องพิจารณา ร่าง พรบ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และ กิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่…) พ.ศ.  ซึ่งการประชุมได้มีการเชิญผู้ชี้แจง จาก สำนักงาน กสทช. สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา และ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาให้ข้อมูลความเห็น

อ่านแล้ว459 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.