สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด ชื่นชมยินดีกับบุคคลและองค์กรที่ร่วมสนับสนุนการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ การเลือกบริโภคผลิตภัณฑ์ที่ติดตราสัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพ

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด ชื่นชมยินดีกับบุคคลและองค์กรที่ร่วมสนับสนุนการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ การเลือกบริโภคผลิตภัณฑ์ที่ติดตราสัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพ

เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ที่ ห้องประชุมแก้วมุกดา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด นพ.ปิติ ทั้งไพศาล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด ประธานในการมอบประกาศเกียรติคุณและรางวัลให้กับบุคคลและองค์กร  ที่ร่วมสนับสนุนการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ การเลือกบริโภคผลิตภัณฑ์ที่ติดตราสัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพ ประกอบด้วย การมอบใบประกาศเกียรติคุณ  สำหรับภาคีเครือข่าย ที่ช่วยสนับสนุนและให้ความร่วมมือขับเคลื่อนในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ การเลือกบริโภคผลิตภัณฑ์ที่ติดตราสัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพ  จำนวน ๔ แห่ง ได้แก่ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด   โรงเรียนเทศบาลวัดป่าเรไร  ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  และห้างสรรพสินค้าร้อยเอ็ดพลาซ่า  มอบรางวัลสำหรับผู้ชนะการประกวดติดแฮชแท็กสัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 5 คน ประกอบด้วย

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางชฎาพร  รัตนศิริพรหม  Caption :  “รักตัวเองให้มาก ทำได้ไม่ยาก  งดหวาน เลี่ยงมัน ไม่กินเค็ม จัดเต็มๆกับอาหารว่างทางเลือกสุขภาพของเรา”  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1  ได้แก่ นางพัทยา  สันป่าแก้ว  Caption : “งดหวาน เลี่ยงมัน ไม่กินเค็ม เลือกฉลาก “ทางเลือกสุขภาพ” สุขภาพดีได้ด้วยตัวคุณเอง #สัญลักษณ์ทางเลือกของคนรักสุขภาพ”  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2  ได้แก่ นางสาวสุมัตษา  ชุมมา  Caption :  สุขภาพดีที่หนูเลือกได้ ดื่มทุกวันร่างกายแข็งแรง ด้วยฉลากทางเลือกสุขภาพ ……ห่างไกลโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง(NCDs).รางวัลชมเชย  จำนวน 2 รางวัล  ได้แก่ นางสาวกรกมล สุทธิประภา  Caption :  เลือกสุขภาพดี เลือกสัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพ #เลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารที่มีคุณค่าโภชนาการที่ดีกว่าได้อย่างถูกต้องมองหา #สัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพได้เลยค่า    นายภาณุวิชญ์  ทองไพบูลย์  Caption  :  “อยากมีสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่สัญลักษณ์นี้ครับ #คนรุ่นใหม่ใส่ใจสุขภาพเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีตราสัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพ เลยครับ#   

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด  ร่วมกับเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา  และมูลนิธิส่งเสริมโภชนาการ สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล  ได้ร่วมกันดำเนินการขับเคลื่อนสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพ รณรงค์ประชาสัมพันธ์  ให้ผู้บริโภคมีความรู้  ความเข้าใจ  และมีการเลือกบริโภคผลิตภัณฑ์ที่ติดตราสัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพเพิ่มขึ้น ซึ่งจะลดหวาน  ลดมัน และได้คุณค่าทางโภชนาการที่เหมาะสมจากการบริโภคผลิตภัณฑ์อาหาร  ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) มุ่งหวังส่งเสริมให้ประชาชน สุขภาพดี ห่างไกลโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง(NCDs)  อันมีสาเหตุมาจากพฤติกรรมการใช้ชีวิต เช่น โรคเบาหวาน โรคหลอดเลือดหัวใจและสมอง โรคถุงลมโป่งพอง โรคมะเร็ง โรคความดันโลหิตสูง และโรคอ้วนลงพุง  ซึ่งโรคเหล่านี้จะเกิดขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป และรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ จนอาจอันตรายถึงชีวิต 

คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ

สุทธิชัย อุปปะ(เต็ม ข่าวไทยนิวส์)

รายงาน

อ่านแล้ว560 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.