จังหวัดร้อยเอ็ด มอบเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัว กิจกรรม ปลูกผักสวนครัวทั่วทั้งจังหวัดร้อยเอ็ด

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

จังหวัดร้อยเอ็ด  มอบเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัว กิจกรรม ปลูกผักสวนครัวทั่วทั้งจังหวัดร้อยเอ็ด

  วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานมอบเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัว กิจกรรม“ปลูกผักสวนครัวทั่วทั่งจังหวัดร้อยเอ็ด”ณ ห้องประชุมพระมหาเจดีย์ชัยมงคล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ กว่า 200 หน่วยงาน เข้าร่วมพิธี

  นางนวลจันทร์ ศรีมงคล รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า ตามที่จังหวัดร้อยเอ็ด ได้ดำเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง โดยส่งเสริมให้ประชาชนน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชีวิตจนเกิดเป็นวิถี (Way of life) โดยเน้นให้ประชาชนลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นในครัวเรือน ด้วยการปลูกพืชผักสวนครัว เพิ่มรายได้ให้ครัวเรือน ด้วยการสร้างงาน สร้างอาชีพ นำภูมิปัญญามาผสมผสานกับนวัตกรรมหรือเทคโนโลยี เกิดเป็นสินค้า OTOP ในปีงบประมาณ 2562 เพื่อเป็นการต่อยอดการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดร้อยเอ็ด  โดยผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ให้แนวคิดเรื่อง”การสร้างความมั่นคงทางอาหาร และการปฏิบัติบูชาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยกิจกรรม “ปลูกผักสวนครัว ทั่วทั้งจังหวัดร้อยเอ็ด” ขึ้น และกรมการพัฒนาชุมชน ได้มีข้อสั่งการให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ทุกจังหวัด นำ MODEL”ปลูกผักสวนครัว ทั่วทั้งจังหวัดร้อยเอ็ด” ตามแนวคิดของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดไปเป็นแนวทางในการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ระดับครัวเรือน ของทุกจังหวัดต่อไป

 ทั้งนี้  ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ให้เกียรติมอบเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัว ให้กับนายอำเภอ ทุกอำเภอ โดยนายอำเภอ จะได้ส่งมอบเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัว ให้กับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ปีงบประมาณ 2563 ในวันประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนธันวาคม 2562 และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จะส่งมอบเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัว ให้กับทุกครัวเรือนในหมู่บ้านต้นแบบ และจะ “Kick off” “ปลูกผักสวนครัว ทั่วทั้งจังหวัดร้อยเอ็ด”   ในวันที่ 5 ธันวาคม 2562 เพื่อปฏิบัติบูชา ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับประชาชน

คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ

สุทธิชัย อุปปะ(เต็ม ข่าวไทยนิวส์)

รายงาน

อ่านแล้ว447 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.