15 รัฐวิสาหกิจ ร่วมสื่อสาร ประกาศ No Gift Policy (งดรับของขวัญ ของฝากในทุกเทศกาล) ปี 2563 🎁

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

 1. EXIM Bank
 2. ธอส. (GHB)
 3. อวพช. (NSM)
 4. องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (FIO)
 5. บมจ. ทีโอที (TOT)
 6. กปภ. (PWA)
 7. บรรษัทประกันสินเชื่อขนาดย่อม
 8. ธนาคารกรุงไทย
 9. การยาสูบแห่งประเทศไทย
 10. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.)
 11. SME Bank
 12. การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)
 13. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท. )
 14. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)
 15. ปตท. (PTT)

ข้อมูล – เครือข่าย ITA & ศปท. รัฐวิสาหกิจ

เมื่อวันที่ 28.11.2562

อ่านแล้ว486 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.