ร้อยเอ็ด นายอนุรักษ์ จุรีมาศ รองหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา เปิดงานสัมมนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ตามระบอบประชาธิปไตย

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

ร้อยเอ็ด นายอนุรักษ์ จุรีมาศ รองหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา เปิดงานสัมมนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ตามระบอบประชาธิปไตย

24 พ.ย. 2562 คณะกรรมการบริหาร สาขาพรรคชาติไทยพัฒนา จ.ร้อยเอ็ด จัดการประชุมสัมมนาในครั้งนี้ เป็นครั้งที่ 1 เพื่อให้ความรู้ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ซึ่งเป็นไปตามมาตรา 23 ( ราชกิจจานุเบกษา 7 ตุลาคม 2560 ) ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยพรรคการเมือง ความว่า ในการดำเนินกิจกรรมทางการเมือง ตามหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข อย่างน้อยในแต่ละปี ภาคการเมืองต้องมีกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง

โดยมี นายอนุรักษ์ จุรีมาศ รองหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนาและดำรงตำแหน่ง สส. ร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นประธาน เปิดการสัมมนา บรรยายพิเศษ เรื่องพรรคชาติไทยพัฒนา กับความเป็นสถาบันการเมืองของไทย ซึ่งสาขาพรรคชาติไทยพัฒนา จ.ร้อยเอ็ด จัดขึ้น ณ โรงแรม เดอะ ไฮ เพลส ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด

นายประสงค์ ยนต์ดัน หัวหน้า สาขาพรรคชาติไทยพัฒนา จ.ร้อยเอ็ด กล่าวว่า เพื่อส่งเสริมให้ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชน เกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย การใช้สิทธิ์ และเสรีภาพอย่างมีเหตุผล มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความรู้เกี่ยวกับหน้าที่ของปวงชนชาวไทย คนในชุมชนมีความรักสามัคคี ยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างและแก้ปัญหาด้วยสันติวิธี มีความพร้อมทางสังคม วัตถุ จิตใจ และความเป็นอยู่อย่างสมดุลประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมือง 

ในการสัมมาครั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้ นายวีระ ศรีคำ หัวหน้ากลุ่มป้องกันการทุจริต มาบรรยายเรื่อง การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ และการดำเนินการขององค์กรอิสระ พร้อมด้วย สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้ นางประทุมพร เหล่าทา รองหัวหน้ากลุ่มงานสืบสวนสอบสวนและพรรคการเมือง บรรยายเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนทางการเมือง ภายใต้กฎหมายปัจจุบัน

การประชุมสัมมนาในครั้งนี้มีประชาชนและตัวแทนจากหมู่บ้านต่างๆ ในเขต อ.เมืองร้อยเอ็ด ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนประมาณ 200 คน

สุทธิชัย อุปปะ(เต็ม บก.ข่าวไทยนิวส์) ร้อยเอ็ด ภาพ/ข่าว

จันทร์เพ็ญ จารุจำรัส (เอ็ม ข่าวไทยนิวส์) รายงาน

อ่านแล้ว465 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.