ศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับสยามสมายล์ จัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านการประกันภัยและความปลอดภัยในสถานศึกษา ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2562 ดร.ครรชิต วรรณชา ศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดโครงการให้ความรู้ด้านการประกันภัยและความปลอดภัยในสถานศึกษา ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ หอประชุมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี ผู้บริหารสยามสมายล์ ผู้บริหารสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 – 3 ผู้บริหารสำนักงานเขตการศึกษามัธยมศึกษาเขต 27 คณะครู และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ดร.ศิริชัย วงศ์พุฒ กล่าวว่า โครงการโรงเรียนปลอดภัย มีวัตถุประสงค์เพื่อ มุ่งเน้นให้ความรู้ด้านการประกันภัยและความปลอดภัยในสถานศึกษา ซึ่งเป็นนโยบายในระบบป้องกันและดูแลความปลอดภัยของนักเรียนในสถานศึกษาของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน กิจกรรมการเพื่อมอบเกียรติบัตรรางวัลโรงเรียนปลอดภัยดีเด่นให้กับโรงเรียนที่มีการจัดระบบป้องกันการเกิดอุบัติเหตุของนักเรียนอย่างได้ผล ทำให้สถิติการเกิดอุบัติเหตุรถลง และการมอบทุนการศึกษาให้นักเรียน จำนวน 33 ทุนๆละ 1,000 บาท 500 บาท รวมเป็นเงิน 23,000 บาท การจัดสัมมนาโครงการโรงเรียนปลอดภัยในครั้งนี้ มีจำนวนศึกษาสถานศึกษาเข้าร่วมสัมมนาจำนวน 250 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 250 คน

//////
คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ
สุทธิชัย อุปปะ(เต็ม ข่าวไทยนิวส์)
รายงาน

อ่านแล้ว413 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.