กต.ตร.ภ.1 จัดงานเลี้ยงต้อนรับคณะกรรมการงานประมูลพระ ในงานมหกรรมการประกวดการอนุรักษ์ พระบูชาพระเครื่อง และเหรียญพระคณาจารย์ ทั่วประเทศ

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

กต.ตร.ภ.1 จัดงานเลี้ยงต้อนรับคณะกรรมการงานประมูลพระ ในงานมหกรรมการประกวดการอนุรักษ์ พระบูชาพระเครื่อง และเหรียญพระคณาจารย์ ทั่วประเทศ

วันที่ 23 พ.ย.62 เวลา 17.00 น.นายมงคล ศิริพัฒนกุล ประธานคณะกรรมการจัดงานฯที่ปรึกษาตำรวจภูธรภาค 1 ด้านการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ และเป็นประธานการจัดงาน โดยมีนายชัยรัตน์ จำนงค์การ ที่ปรึกษาตำรวจภูธรภาค1 ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการพัฒนาหรือเศรษฐกิจและเป็นประธานดำเนินงาน ได้ร่วมจัดงานเลี้ยงต้อนรับคณะกรรมการงานประมูลพระ ในงานมหกรรมการประกวดการอนุรักษ์ พระบูชาพระเครื่อง และเหรียญพระคณาจารย์ ทั่วประเทศ ที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ อาคารบี ถ.แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ 

โดยมีคณะที่ปรึกษาคณะกรรมการจัดงานประกวดฯ ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิทั้งคณะเดินทางมาร่วมงานและมอบรางวัลรายการประมูลพระเครื่องสูงสุดในคืนนี้ ด้วย ซึ่งเป็นพระพุทธรูปสมัยเชียงแสนสิงห์สาม ซึ่งประมูลในราคา 1.2 ล้านบาท ได้รับเกียรติมอบรางวัลโดย พล.ต.อ.มนู เมฆหมอก รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นผู้มอบรางวัลให้นายชัยรัตน์ จำนงค์การ ที่ปรึกษาตำรวจภูธรภาค1 ทั้งภายในงานมีคณะกรรมการบริหารงานสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย โดยมีนายพยัพ คำพันธุ์ นายกสมาคมฯและคณะเข้าร่วมงานในคืนนี้

งานมหกรรมการประกวดการอนุรักษ์ พระบูชาพระเครื่อง และเหรียญพระคณาจารย์ ทั่วประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์การจัดงานดังนี้

๑. เพื่อเป็นการอนุรักษ์พุทธศิลปะไทย อันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมไทย

๒. เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการอนุรักษ์พระเครื่องพระบูชาและสนับสนุนให้เกิดการสะสมวัตถุมงคลให้ถูกต้องส่งเสริมการปลูกจิตสำนึก และสร้างความสามัคคีในหมู่ประชาชนทั้งในท้องถิ่น และประชาชนทั่วไป

๓. เพื่อจัดหารายได้เป็นสวัสดิการแก่ข้าราชการตำรวจ และครอบครัว

๔. เพื่อจัดหารายได้นำไปใช้ในการสนับสนุนการดำเนินการจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ในการเสริมสร้างภาพลักษณ์ของเจ้าหน้าที่ตำรวจหลักการพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการพิจารณาความแท้ ความถูกต้อง ความสมบูรณ์ ความสวยงามคงไว้ซึ่งสภาพเดิมเป็นสำคัญตามหลักมาตรฐานสากลนิยม ของสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย

พล.ต.ท.อำพล บัวรับพร  ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค1 กล่าวว่า รู้สึกยินดี และเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ท่านได้กรุณาให้เกียรติ เดินทางมาร่วมงานเลี้ยงรับรองคณะกรรมการตัดสิน การประกวดการอนุรักษ์พระเครื่อง พระบูชา/และเหรียญคณาจารย์ของคณะที่ปรึกษาตำรวจภูธรภาค 1ในวันนี้ การจัดงาน การประกวดการอนุรักษ์ พระเครื่องถือว่าเป็นการอนุรักษ์พุทธศิลปวัฒนธรรม อันทรงคุณค่าให้คงอยู่ตลอดไป ซึ่งได้รับความร่วมมือร่วมใจจากผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่าย ทั้งในส่วนของสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย , คณะกรรมการตัดสินการประกวด และสื่อมวลชนอุปการะคุณทุกภาคส่วน ที่ให้การสนับสนุนทำให้การประกวดของที่ปรึกษาตำรวจภูธรเป็นงานที่มีมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับในวงการพระเครื่องพระบูชาไทย  ผมขอเรียนว่ารายได้จากการจัดงาน นำไปใช้จ่ายเพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของการจัดงานทุกประการ

ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค1 กล่าวว่าในนามของ คณะที่ปรึกษาตำรวจภูธรภาค 1 ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เกี่ยวข้อง ที่ได้มีส่วนร่วมในการจัดงาน อีกครั้งหนึ่งและในโอกาสนี้ ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย โปรดจงดลบันดาลประทานพรให้ทุกท่านประสบแต่ความสุข ความเจริญ คิดสิ่งใดให้สมปรารถนาทุกประการ

อ่านแล้ว1296 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.