พิธีพระราชทานสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร แก่พระครูโสภณภัทรเวทย์ เจ้าอาวาสวัดสายไหม

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

พิธีพระราชทานสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร แก่พระครูโสภณภัทรเวทย์ เจ้าอาวาสวัดสายไหม

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงมีพระบัญชาให้ สมเด็จพระธีรญาณมุนี ปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระสังฆราช เป็นประธาน ในพิธีพระราชทานสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร แก่พระครูโสภณภัทรเวทย์ เจ้าอาวาสวัดสายไหม จังหวัดปทุมธานี  และพระภิกษุที่ได้รับพระราชทาน เลื่อน และตั้งสมณศักดิ์ ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนกลาง จำนวน 428 รูป ณ วัดไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 

อ่านแล้ว581 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.