อบรมนักวิทยุสมัครเล่น เพื่อสอบรับประกาศนียบัตรของ กสทช.

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

“อบรมนักวิทยุสมัครเล่น เพื่อสอบรับประกาศนียบัตรของ กสทช.”
เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. นายภิญญา ช่วยปลอด(วุฒิจันทร์) อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ให้เกียรติมาเป็นประธานพิธีเปิด “การอบรมนักวิทยุสมัครเล่นเพื่อสอบรับประกาศนียบัตรของ กสทช.”

โดยมี ผช.ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี, ดร.สมปราชญ์ วุฒิจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร, อ.สุรินทร์ สมณะ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์, และนายประพันธ์ คชสวัสดิ์ นายกสมาคมวิทยุสมัครเล่นสุราษฎร์ธานี, และท่านผู้มีเกียรติที่ร่วมให้การต้อนรับ

หลังเสร็จพิธีการอบรม ผช.ดร.วัฒนา รักษาการอธิการบดีฯ และรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เชิญนายภิญญา ช่วยปลอด อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เยี่ยมชมตึกทำงานของอธิการบดี และได้จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน โดยมีการปรึกษาเกี่ยวกับการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และได้กล่าวชื่นชมที่คณะบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏฯ ที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลต่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยในอนาคต และให้กำลังใจต่อคณะผู้บริหารฯ ในครั้งนี้…

อ่านแล้ว789 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.