ร้อยเอ็ด โรงเรียนโนนเพชรพัฒนา อำเภอโพนทอง จัดการแข่งขันกีฬา ประจำปีการศึกษา 2562 ปลูกฝังความรักสามัคคีในหมู่คณะแก่นักเรียนและชุมชน

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

       ร้อยเอ็ด  โรงเรียนโนนเพชรพัฒนา อำเภอโพนทอง จัดการแข่งขันกีฬา ประจำปีการศึกษา 2562 ปลูกฝังความรักสามัคคีในหมู่คณะแก่นักเรียนและชุมชน 

          เมื่อช่วงเช้าวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 นาย พรนิวัตร สนั่นเอื้อ  ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนเพชรพัฒนา เปิดจัดการแข่งขันกีฬา ประจำปีการศึกษา 2562 ปลูกฝังความรักสามัคคีในหมู่คณะแก่นักเรียนและชุมชน  ที่ สนามกีฬาโรงเรียนโนนเพชรพัฒนา ตำบลสระนกแก้ว อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีคณะผู้บริหารโรงเรียนในเครือข่าย คณะกรรมการสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาเป็นจำนวนมาก

นาย พรนิวัตร สนั่นเอื้อ  ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนเพชรพัฒนา กล่าวว่า การแข่งขันกีฬาโรงเรียนโนนเพชรพัฒนา ประจำปีการศึกษา 2562  มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของกลุ่มสาระสุขศึกษา และพลศึกษา ปลูกฝังความรักสามัคคีในหมู่คณะแก่นักเรียนและชุมชน สร้างเจตคติทีดีในการออกกำลังกายนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน  และส่งเสริมความเป็นเลิศในการแข่งขันในระดับที่สูงขึ้นต่อไป และผลที่คาดว่าจะได้รับจากการจัดกิจกรรมกีฬาในครั้งนี้ จะทำให้นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนโนนเพชรพัฒนา ตระหนักถึงความสำคัญของการออกกำลังกายโดยใช้กิจกรรมการเล่นกีฬา มีความรักความสามัคคี เป็นผู้นำ และผู้ตามที่ดี และมีความพึงพอใจในการร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬา ร้อยละ 80 ขึ้นไป และมีสุภาพแข็งแรงอย่างยั่งยืนโดยกีฬาพื้นบ้านได้จัดให้ผู้ปกครองและชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในการแข่งขัน อีกด้วย

ทั้งนี้  การจัดการแข่งขัน แบ่งการแข่งขันเป็น 3 รุ่นได้แก่ระดับชั้นอนุบาล ระดับประถมศึกษาตอนต้น และระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ทำการแข่งขั้นจำนวน 4 ชนิดกีฬา ประกอบด้วย เซปัคตะกร้อทีมชาย วอลเลย์บอลในร่มทีมผสม ฟุตบอลประเภทชายและหญิง จำนวน 7 คน  กรีฑาประเภทลู่ และกีฬาพื้นบ้านได้แก่  ชักเย่อ  วิ่งกระสอบ  วิ่งผลัดกางเกงใน และตีกอล์ฟคนจน

คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ

สุทธิชัย อุปปะ(เต็ม ข่าวไทยนิวส์)

รายงาน

อ่านแล้ว624 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.