สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 1 จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

         สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 1 จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงความรู้ความสามารถ และคัดเลือกตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดศรีสะเกษ

 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. นายประเสริฐ วรสาร รองผู้อำนวยการรักษาราการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 1 เปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ที่ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีคณะผู้บริหาร ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก   

        นายประเสริฐ วรสาร รองผู้อำนวยการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 1 กล่าวว่า งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน เป็นกิจกรรมที่กระทรวงศึกษาธิการรับเป็นเจ้าภาพในการจัดงานเพื่อสนองพระราชปณิธานของล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ 6 ซึ่งเป็นผู้ริเริ่มจัดครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2455 ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย และเสด็จเป็นประธานเปิดงานด้วยพระองค์เอง เพื่อเป็นเวทีให้นักเรียน กล้าแสดงออกถึงความรู้ความสามารถ และเผยแพร่ผลงานด้านการจัดการศึกษาสู่สายตาสาธารณชน ซึ่งปัจจุบันเป็นภารกิจของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในการเป็นเจ้าภาพจัดงานศิลปหัตถกรรม ในปีนี้นับเป็นครั้งที่ 69 โดยกำหนดให้มีการจัดแข่งขันคัดเลือกตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษาเข้าแข่งขันในทุกกิจกรรมในระดับภูมิภาค จะได้รับเกียรติบัตรเป็นระดับชาติ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 จึงกำหนดจัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา ขึ้นระหว่างวันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2562 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลงานนักเรียน และโรงเรียนให้ปรากฏแก่สาธารณชน ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงความรู้ความสามารถ และคัดเลือกตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดศรีสะเกษ

การแข่งขันในครั้งนี้ มีกิจกรรมและรายการแข่งขันทั้งสิ้น 232 รายการมีตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันจำนวน  4,821 คน จากจำนวน 25 ทีม สถานที่แข่งขัน ได้แก่ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด โรงเรียนเมืองธวัชบุรี  โรงเรียนบ้านหมูม้น โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ ธวัชบุรีและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 นอกจากนี้ ยังมีการนำเสนอผลงานนักเรียน นิทรรศการถนนคนเรียนเพื่อเผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ประสบความสำเร็จ ของโรงเรียนต่างๆ ที่ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนของศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพอำเภอ ทั้ง 7 อำเภอ และได้มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่ได้สร้างชื่อเสียงและนำความภาคภูมิใจมาสู่เขตพื้นที่การศึกษาด้วยผลงานยอดเยี่ยมทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ 

คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ

สุทธิชัย อุปปะ(เต็ม ข่าวไทยนิวส์)

รายงาน

อ่านแล้ว198 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.