ร้อยเอ็ด” โครงการ 10 ล้านครอบครัวไทยออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “ที่ อำเภอจตุรพักตรพิมาน

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

ร้อยเอ็ด” โครงการ 10 ล้านครอบครัวไทยออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “ที่ อำเภอจตุรพักตรพิมาน

         วันที่ 13 พ.ย.2562 เวลา 09.09 น. ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอจตุรพักตรพิมาน  นพ.สุพัชร์ศักย์ พันธุ์ศิลา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจตุรพักตรพิมาน ประธานCUP(เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอจตุรพักตร์) และนายสำรวม จำปาขันธ์ สาธารณสุขอำเภอจตุรพักตรพิมานรองประธานCUP  พร้อมด้วย ภาครัฐและเอกชน  ชมรม  อสม. เข้าร่วมโครงการ 10 ล้านครอบครัวไทยออกกำลังกายเพือสุขภาพ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก รวม 12 ตำบล 150 หมู่บ้าน

            โดยกิจกรรมในวันนี้ได้มีการตรวจสุขภาพผู้เข้าร่วมกิจกรรม การสาธิตและออกกำลังกายโดยคีตะมวยไทย 10 ท่า ออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ นำไปใช้ทุกครั้งที่มีการจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย รวมถึงการร่วมลงทะเบียน ด้วยการเป็นสมาชิกออกกำลังกายเฉลิมพระเกียรติฯ ถวายในหลวงรัชกาลที่ 10 โดยมี 3 ประเภท ได้แก่ .ประเภทครอบครัว/บุคลากร /.ประเภทชมรม

         นพ.สุพัชร์ศักย์ พันธุ์ศิลา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอำเภอจตุรพักตรพิมาน ประธานCUP กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดทำโครงการ 10 ล้านครอบครัวไทยออกกำลังกายเพื่อสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก อันเนื่องมาจากพระราชปณิธาน พระราชดำริ พระบรมราโชวาท หรือพระราชกรณียกิจในโครงการฯ โดยมีการจัดกิจกรรมการออกกำลังกายในรูปแบบ คีตะมวยไทย 10 ท่า เพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนรู้จักการออกกำลังกายที่เป็นเอกลักษณ์ของคนไทย

        สุเทพ ลอยแก้ว/พิมลสิริ มณีฉาย  พีอาร์ สสจ.ร้อยเอ็ด/ข่าว/ภาพ

สุทธิชัย อุปปะ(เต็ม ข่าวไทยนิวส์)

รายงาน

อ่านแล้ว369 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.