จังหวัดร้อยเอ็ด สง่า วงศ์ษาพาน ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ตรวจติดตามผลิตภัณฑ์แปรรูปถั่วป่านทอง ผลิตภัณฑ์ OTOP วิสาหกิจชุมชน ระดับ 5 ดาว

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

       จังหวัดร้อยเอ็ด สง่า วงศ์ษาพาน ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ตรวจติดตามผลิตภัณฑ์แปรรูปถั่วป่านทอง ผลิตภัณฑ์ OTOP วิสาหกิจชุมชน ระดับ  5 ดาว  

            เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน  2562 เวลา 13.00 น. นายสง่า วงศ์ษาพาน ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนตรวจราชการ ปี 2563 พร้อมให้คำแนะนำชี้แจงนโยบายกระทรวงแรงงาน แนวทางการปฏิบัติงานครงการสำคัญของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เช่น โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0 โดยมี นายปราโมทย์ พากพูลไพร ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด และข้าราชการ ร่วมให้การต้อนรับและนำตรวจกิจกรรม โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0 (STEM Workforce towards SME 4.0) ที่ บูท ผลิตภัณฑ์แปรรูปถั่วป่านทอง ผลิตภัณฑ์ OTOP  5 ดาว จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ได้จัดแสดงการผลิตของกลุ่ม ที่ ลานสาเกตนคร สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ บึงพลาญชัย ร้อยเอ็ด 

                นายปราโมทย์ พากพูลไพร ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด กล่าวว่า   ยุทธศาสตร์สำคัญภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) เน้นในเรื่อของการพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ด้วยการสร้างความเข้มแข็งจากภายในขับเคลื่อนตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านกลไกล ประชารัฐ ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนเพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศไทยให้สามารถรับมือกลับโอกาสและภัยคุกคามชุดใหม่ในศตวรรษที 21 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด   ได้ดำเนินการให้คำปรึกษาเชิงลึกแก่สถานประกอบกิจการ SME และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จำนวน 2 แห่งคือ บริษัท โตโยต้าร้อยเอ็ด จำกัด  และวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปถั่วลิสง บ้านป่านเทคโน ตำบลดงสิงห์ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด วิสาหกิจชุมชน กลุ่มแปรรูปถั่วลิสง บ้านป่าเทคโน ซึ่งปัจจุบันมีสมาชิกจำนวน 30 คน ผลิตภัณฑ์สินค้า ถั่วลิสงทอดบรรจุถุงเป็นสินค้า OTOP ของจังหวัดร้อยเอ็ด ลูกค้าผู้บริโภคที่สำคัญคือ บริษัท การบินไทย จำกัด ผลการดำเนินการนักพัฒนาฝีมือแรงงานพันธุ์ใหม่ ของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด สามารถให้คำปรึกษาเชิงลึก โดยแก้ไขปัญหาใน กระบวนงานที่สำคัญจำนวน 2 กระบวนงานได้แก่  การเพิ่มผลิตภาพแรงงานสามารถเพิ่มจำนวนช่องทางการตลาด นอกจากนี้ยังสามารถทำให้กลุ่มวิสาหกิจพัฒนาสมาชิกสร้างนักการตลาดเป็นตัวแทนของกลุ่ม ในการเปิดตลาดใหม่ เช่น การปรับปรุง Package ให้มีบาร์โค้ด  การลดการสูญเสีย ในวงจรการผลิต เป็นต้น

         ด้าน นายสง่า วงศ์ษาพาน ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  กล่าวว่า อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้มอบหมายให้เดินทางมาตรวจเยี่ยมและเป็นขวัญกำลังใจให้กับพี่น้องประชาชนซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายผู้จัดการฝึกของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ซึ่งทางกรมพัฒนาฝีมือแรงงานโดยสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ดำเนินการในการให้ความรู้ในการพัฒนาทักษะอาชีพและให้ความรู้ในเรื่องกระบวนการในการทำงานเพื่อลดการสูญเสียในกระบวนการผลิตให้กับพี่น้องประชาชนซึ่งประกอบอาชีพเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพแรงงานให้กับพี่น้องประชาชนในครั้งนี้ ในการทำงานของกลุ่มเราจะเห็นว่ากลุ่มวิสาหกิจชุมชนซึ่งเป็นกลุ่มในการแปลรูปผลิตภัณฑ์ถั่วนี้ วันนี้กลุ่มสามารถคิดตัดสินใจและแก้ไขปัญหาจากกระบวนการทำงานของตนเอง ซึ่งเกิดความล่าช้าซึ่งเกิดจากกระบวนการความไม่รู้ในบางเรื่อง วันนี้เขาสามารถพัฒนาตัวเองขึ้นมาได้ สามารถส่งผลิตภัณฑ์ไปจำหน่ายหลายๆที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สายการบินของไทยซึ่งเป็นสายการบินที่ใหญ่ที่สุดของไทย รายได้ที่เกิดขึ้นวันนี้กลุ่มสามารถยืนด้วยตัวเองได้เพราะว่าสามารถสร้างรายได้ปีละเป็นล้านบาท ในส่วนของทางกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเราได้มอบหมายภารกิจให้ทางสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ดได้ให้บริการในการฝึกทักษะอาชีพให้กับพี่น้องประชาชนในหลายๆกลุ่มแม้ว่าท่านจะเป็นผู้สูงอายุแม้ว่าท่านจะเป็นทหารเกณฑ์แม้ว่าท่านจะเป็นกำลังแรงงานซึ่งเป็นกำลังแรงงานใหม่ของประเทศท่านสามารถเข้ามาใช้บริการ การฝึกทักษะอาชีพให้กับตัวเองได้โดยติดต่อไปที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด เพราะว่าอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้มอบหมายให้สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ดในการพัฒนาทักษะอาชีพให้กับพี่น้องประชาชน เพราะการที่พี่น้องประชาชนคนหนึ่งได้มีอาชีพนั่นคือการสร้างอาชีพมั่นคง มั่งคั่ง ให้กับประเทศ 

        ทั้งนี้ ผู้ตรวจราชการกรมการจัดหางานได้ร่วมกิจกรรมการผลิตถั่วป่านทอง ตั้งแต่กระบวนการเริ่มต้น การปลอกเมล็ด การต้มถั่ว การทอดที่อุณหภูมิพอเหมาะ การซับน้ำมันออกจากเมล็ดถั่ว จนถึงการบรรจุผลิตภัณฑ์เพื่อการจำหน่าย ในที่สุด 

คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ

สุทธิชัย อุปปะ(เต็ม ข่าวไทยนิวส์)

รายงาน

อ่านแล้ว447 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.