รมว.คลัง มอบนโยบายหน่วยงานในพื้นที่ร่วมกันต่อยอดและขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน “ประชารัฐสร้างไทย”

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

วันจันทร์ที่ 11 พ.ย. 2562 : นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง , นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง มอบนโยบายหน่วยงานในพื้นที่ เพื่อร่วมกันต่อยอดและขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน “ประชารัฐสร้างไทย” ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 กาญจนบุรี ราชบุรี และสุพรรณบุรี โดยมีนายจำเริญ โพธิยอด หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง กล่าวรายงาน และมีหน่วยงานที่สังกัดกระทรวงการคลัง
อาทิ นายยุทธนา หยิมการุณ อธิบดีกรมธนารักษ์ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม สังขละบุรี 1-2 โรงแรมริเวอร์แคว จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562

ธวัชชัยเฟื่องอนันต์รายงาน

อ่านแล้ว396 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.