การแก้ปัญหายาเสพติด เป็นนโยบายของรัฐบาลที่เร่งปราบปราม ยุติธรรมร่วมกับตำรวจ เร่งมาตรการเชิงรุกเน้นป้องปราม เพื่อตัดวงจรยาเสพติดในระดับชุมชน ไม่ให้ลามไปในระดับชาติ

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

การแก้ปัญหายาเสพติด เป็นนโยบายของรัฐบาลที่เร่งปราบปราม ยุติธรรมร่วมกับตำรวจ เร่งมาตรการเชิงรุกเน้นป้องปราม เพื่อตัดวงจรยาเสพติดในระดับชุมชน ไม่ให้ลามไปในระดับชาติ

นาย สามารถ เจนชัยจิตรวนิช ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม ได้รับมอบหมายจาก นาย สมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ให้มามอบชุดตรวจยาเสพติดให้กับ ตำรวจ 5 สถานีตำรวจในพื้นที่ กองบังคับการตำรวจนครบาล 3 โดยมี นาย ศิริพงษ์ รัศมี สมาชิกสภาผู้แทนราษฏรกรุงเทพมหานคร เข้าหารือการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดที่ห้องประชุม ศปก.บก.น.3 ทั้งนี้นายสมศักดิ์ เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมให้ความสำคัญในการแก้ปัญหายาเสพติด เนื่องจากเป็นนโยบายหลักของรัฐบาล และ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กำชับและสั่งการให้มีการบูรณาการร่วมกันในการแก้ปัญหายาเสพติดในประเทศ ทั้งนี้ นายสามารถ เจนชัยจิตรวนิช ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้มีโอกาสไปประชุมกับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมทีเวียดนาม ซึ่งมีอีก 11 ประเทศเข้าร่วมการประชุมในครั้งนั้นด้วย 

จากการประชุมในครั้งนั้นทำให้รู้ว่าปัญหายาเสพติดไม่ได้มีเฉพาะที่ประเทศไทย ประเทศรอบๆเรามีปัญหาเรื่องยาเสพติดเหมือนกันทั้งหมด เช่น เวียดนาม กัมพูชา ลาว พม่า มาเลเซีย สิงคโปร์ จีน เป็นต้น แต่ประเทศไทยของเราจะเป็นทางผ่านซึ่งหมายความว่าบางจุดจะเป็นแหล่งพักยา ข้อเท็จจริงปรากฏว่าในการผลิตยาบ้าออกมาภายใน 1 ชม. สามารถผลิตได้ถึง 288,000 เม็ด ต่อ 1 เครื่อง ฉะนั้นถ้า 1 เครื่อง ผลิตเวลา 10 ชม. จะได้เกือบ 3 ล้านเม็ดต่อวัน ถ้ามี 10 เครื่อง จะสามารถผลิตได้ 30 ล้านเม็ดต่อวัน  ทุกวันนี้ยาเสพติดเปลี่ยนไปแล้วเพราะใช้สารเคมีเป็นสารตั้งต้นมาผลิต  ดังนั้นตนคิดว่าการป้องปรามเป็นสิ่งจำเป็นและการบูรณาการร่วมกันกับภาคประชาชนในการที่จะทำอย่างไรให้คนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามเรื่องยาเสพติด จึงต้องทำงานเชิงรุก การป้องปราม คือการตรวจสารเสพติด เพื่อลดจำนวนผู้เสพยาให้น้อยลง เป็นการตัดวงจร demand ดังนั้นวันนี้เป็นโอกาสที่ดี ที่มี ส.ส.ในพื้นที่มาร่วมมือกัน มีท่านผู้บังคับการตำรวจนครบาล 3 พล.ต.ต. สมนึก น้อยคง และ ผกก.ในพื้นที่มาประชุม และ หารือร่วมกัน ทั้งนี้หน่วยงาน ป.ป.ส. ก็ให้การสนับสนุนชุดตรวจยาเสพติด จำนวน 1000 ชุด มาให้กับ จนท ใช้ตรวจยาไอซ์ ยาอี ยาบ้า ยาเค เป็นต้น ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจจะนำชุดตรวจไปทำงาน สุ่มตรวจในพื้นที่ เพื่อลดวงจรยาเสพติดในพื้นที่ บก.น.3 ทั้งนี้ จนท ตำรวจได้มีข้อเสนอให้มีการมีการปรับแก้กฏหมาย ให้ครอบคลุมตัดวงจรยาเสพติดให้มากขึ้น เช่น มาตรการยึดทรัพย์ ที่ต้องรุนแรง และ รวดเร็ว การบำบัดผู้ป่วย การหาอาชีพ หรือ กิจกรรมกลางแจ้งให้ผู้ป่วยเป็นต้น 

ซึ่ง นาย สามารถ กล่าวว่า นาย สมศักดิ์ เทพสุทิน รมว ยุติธรรม ได้ให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหายาเสพติด และ ได้มีการประชุมกับท่าน รมต ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการยาเสพติดในรอบลุ่มแม่น้ำโขง เพื่อแก้ปัญหาร่วมกันอย่างยั่งยืน ในการสกัดยาเสพติดเข้ามาในประเทศ ทั้งนี้ท่าน รมต สมศักดิ์ ได้เน้นว่า การแก้ปัญหายาเสพติดต้องเริ่มจากความรัก เริ่มจากครอบครัว ดังนั้นจึงให้การทำงานเชิงรุก ให้มีการลงพื้นที่ช่วยพ่อแม่พี่น้องประชาชน ให้ทำงานทั้งระดับจุลภาคคือสถาบันครอบครัว ระดับมหภาคคือระดับทวิภาคี ในการแก้ปัญหา ซึ่งทางกระทรวงยุติธรรม และ สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จะช่วยกันแก้ปัญหายาเสพติดในทุกๆมิติ เพื่อตัดทำลายวงจรยาเสพติดออกไปจากสังคมไทย 

นาย ศิริพงษ์ รัศมี สส กทม เขต 17 กล่าวว่า ต้องขอขอบพระคุณ นาย สมศักดิ์ เทพสุทิน รมว ยุติธรรม ขอบพระคุณ นาย สามารถ เจนชัยจิตรวนิช ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม ตลอดจน จนท ปปส จนท ตำรวจ ที่มาร่วมกันทำให้พื้นที่เขตหนองจอกปลอดยาเสพติด ซึ่งวันนี้ต้องขอบพระคุณ ปปส ที่นำชุดตรวจมาให้ 5 สน ได้มีชุดตรวจยาเสพติดใช้ในพื้นที่ ประกอบด้วย สน.หนองจอก สน.สุวินทวงศ์ สน.ลำหิน สน.ลำผักชี สน.ประชาสำราญ เนื่องจากพื้นที่หนองจอกมีพื้นที่ 236 ตร.กม  ถือว่ามีพื้นที่มากที่สุดในเขต กทม จึงทำให้การป้องปรามยาเสพติดได้ยากเนื่องจากอุปกรณ์ไม่เพียงพอวันนี้ ต้องขอบพระคุณ นาย สามารถ ผช รมว ยุติธรรม เป็นอย่างสูงที่ช่วยทำให้กิจกรรมนี้ โครงการนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ตนคิดว่าจะทำโครงการชุมชนสีขาว การกีฬาต้านยาเสพติด เพื่อเป็นการแก้ปัญหาลูกหลานติดยาเสพติด ตนมีความเชื่อว่า การแก้ปัญหายาเสพติด ต้องเริ่มจากครอบครัว เริ่มจากความเข้าใจกันในครอบครัว ซึ่งตนจะช่วยทางกระทรวงยุติธรรมในทุกมิติเช่นเดียวกัน

อ่านแล้ว580 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.