ร้อยเอ็ด สพม.27 จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต กลุ่ม 3 จำปีการศึกษา 2562 ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถทางวิชาการและทักษะด้านวิชาชีพ

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

ร้อยเอ็ด สพม.27  จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต กลุ่ม 3 จำปีการศึกษา 2562 ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถทางวิชาการและทักษะด้านวิชาชีพ

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 น. ที่ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด นายถวาย เจริญกรศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 เป็นประธานเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.27 กลุ่ม 3 ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา. 27 กลุ่ม 3 คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

นายเทิดทูน สุจารี ผู้อำนวยการโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา กล่าวว่า งานหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม. 27 กลุ่ม 3 ประจำปีการศึกษา 2562 ได้กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 – 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เพื่อเป็นการสืบทอดเจตนารมณ์ของกระทรวงศึกษาธิการ ที่จัดงานนี้ขึ้นสืบเนื่องมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2455 จนถึงครั้งนี้เป็นครั้งที่ 69 โดยในส่วนของโรงเรียนมัธยมศึกษากลุ่ม 3 มีนักเรียนเข้าร่วมจำนวน 30 โรงเรียน โดยมีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถทางวิชาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ และทักษะด้านวิชาชีพ เพื่อจัดเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้แสดงความสามารถที่เป็นเลิศทางวิชาการ วิชาชีพสุนทรียภาพด้านดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะและสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ ในระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากลุ่มที่ 3 นำเสนอผลงานนักเรียนให้ปรากฏแก่สาธารณชน คัดเลือกนักเรียนเป็นตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเข้าร่วมแข่งขันในระดับชาติของภาคตะวันออกเฉียงเหนือในระหว่างวันที่ 12-14 ธันวาคม 2560 ที่ จังหวัดศรีสะเกษ

การจัดงานในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณคณะกรรมการตัดสินจากคณะครูและบุคลากรการศึกษาจากโรงเรียนในกลุ่ม 3 และได้รับการอำนวยความสะดวก ด้านสถานที่จากโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา โรงเรียนโพนทองวิทยายน และนายอำเภอโพนทอง เอื้อเฟื้อสถานที่หอประชุมอำเภอโพนทอง สำหรับการจัดงานแข่งขัน ในครั้งนี้

คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ

สุทธิชัย อุปปะ(เต็ม ข่าวไทยนิวส์)

รายงาน

อ่านแล้ว994 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.