หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ร่วมกับ โครงการคืนคุณแผ่นดิน ทำประชามติ ในพื้นที่ อ.บางกล่ำ จ.สงขลา ในโครงการหมู่บ้านพัฒนาอย่างยั่งยืน

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

🚩หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ร่วมกับ  โครงการคืนคุณแผ่นดิน  ทำประชามติ ในพื้นที่  อ.บางกล่ำ จ.สงขลา  ในโครงการหมู่บ้านพัฒนาอย่างยั่งยืน🚩

วันนี้ ( 5 พ.ย. 62) ที่หมู่ 5 ต.บ้านหาร อ.บางกล่ำ จ.สงขลา มีการประชุมร่วมกันเพื่อทำประชามติ ในโครงการหมู่บ้านพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นความร่วมมือหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ร่วมกับ โครงการคืนคุณแผ่นดิน

โดยมีพันเอกศราวุธ จันทร์พุ่ม รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค 4 / พันเอกไชยวัฒน์ โสดา ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 43 / นายประสิทธิ์ เจียวก๊ก ประธานโครงการคืนคุณแผ่นดิน / นายสุรัตน์ ลายจันทร์ นายอำเภอบางกล่ำ / สักการียา หวังบิลหมัด นายกเทศมนตรี ต. บ้านหาร / สุนิ  บุญประการ ผู้ใหญ่บ้าน ม.5 ต.บ้านหาร

นายประสิทธิ์ เจียวก๊ก ประธานโครงการคืนคุณแผ่นดิน กล่าวว่า ลงพื้นที่มาสำรวจและพัฒนา โดยใช้คำว่า “หมู่บ้านพัฒนาอย่างยั่งยืน ” โดยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ร่วมกับ โครงการคืนคุณแผ่นดิน จะพัฒนา 5 หมวด

1. ด้านเศรษฐกิจ : เราจะทำยังไงก็ได้เพื่อให้ชาวบ้าน   คนที่อยู่ที่นี่   ใครก็ตาม ที่อยู่ในบ้านหลังคาเรือนนั่นมีรายได้เพิ่มขึ้น  มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

2. ด้านสุขภาพ : บางบ้านที่มีผู้ป่วยติดเตียง คนแก่คนชรา ที่เป็นโรคต่างๆ จะทำให้บุคคลเหล่านี้มีชีวิตที่ดีขึ้น จากคนป่วยก็จะได้หาย จากคนที่ไม่ป่วยก็จะได้ไม่ต้องป่วย ทำให้สุขภาพแข็งแรงสุขอนามัยดี

3. ด้านสังคมชุมชน : เราจะนำองค์ความรู้ต่างๆ ของสถาบันของพระมหากษัตริย์เรื่องอของการทำงานที่แบ่งเป็นกลุ่มความสามัคคี และจะนำองค์ความรู้ต่างๆเกี่ยวกับชุมชนเข้ามาให้ทุกคนเรียนรู้ให้ทุกคนทราบและร่วมมือกัน เช่น ช่วยกันปลูกป่า  ช่วยกันพัฒนาถนน  เราเรียกว่าชุมชนและสังคม

4. ด้านความคิดสร้างสรรค์ : เราจะทำยังไงให้พวกเราแต่ละคนเนี่ยคิดสิ่งประดิษฐ์ต่างๆได้ เช่น ประดิษฐ์รถไถนา ประดิษฐ์เครื่องตัดหญ้าเอง ประดิษฐ์สิ่งของใช้ในบ้านได้เอง เราจะทำยังไงให้สิ่งสร้างสรรค์เหล่านั้นเกิดกับประชาชนหรือชาวบ้านของเราเองได้นี่คือสิ่งที่เราจะนำเข้ามาเราจะนำเอาความรู้และเทคโนโลยีเข้ามาเพื่อมาทดสอบประดิษฐ์คิดค้นเพื่อให้ท่านได้ต่อยอดเกี่ยวกับสิ่งประดิษฐ์และความคิดสร้างสรรค์

5. ด้านการศึกษา : การศึกษาแบ่งออกเป็น  2 แบบ  

1. การศึกษาตามมาตรฐาน เช่น นักเรียน มหาลัยต่างๆ ทำเป็นแนวชี้แนะว่าสอบแบบนี้สอบชิงทุนแบบนี้ เราจะแนะนำให้กับเด็กที่อยู่ในมาตรฐานการเรียน   

2. ประชาชนทั่วไปที่สามารถศึกษาได้ สามารถศึกษาออนไลน์ผ่านหน้าจอมือถือได้  เช่น   อยากทำขนม อยากทำข้าวโพดหลากหลายสี ก็สามารถเข้าถึงและศึกษาได้และต่อยอดได้ 

บรรยากาศภายในงานการลงประชามติ มีประชาชนเข้าร่วมประชุม 97 คน เสียงการลงประชามติเป็นเอกฉันท์ 97 เสียง ให้พัฒนาหมู่ 5 ต.บ้านหาร อ.บางกล่ำ จ.สงขลา ให้กลายเป็นหมู่บ้านต้นแบบ ให้ที่อื่นๆอีกต่อไป เพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ตามโครงการ”หมู่บ้านพัฒนาอย่างยั่งยืน”

จากการสำรวจในพื้นที่

1. มีความสามัคคี  

2. ประชาชนทุกคนรักใคร่กลมเกลียว  

3. ชอบการพัฒนา

นอกจากนี้ นายประสิทธิ์ เจียวก๊ก ประธานโครงการคืนคุณแผ่นดิน ได้ให้สัมภาษณ์สถานีวิทยุกระจายเสียง 912 สำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

อ่านแล้ว336 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.