พิทักษ์8 ลงพื้นที่ภาค2 ขับเคลื่อนการทำงานศูนย์ปราบปรามการลักลอบนำเข้าสินค้าเกษตร

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

พิทักษ์8 ลงพื้นที่ภาค2 ขับเคลื่อนการทำงานศูนย์ปราบปรามการลักลอบนำเข้าสินค้าเกษตร

พล.ต.ท.ศตวรรษ หิรัญบูรณะ ประจำ(สบ9)ตร.(ปป1) (สส1)และ(มค1) พร้อมด้วย พล.ต.ต.ธีรพล จินดาหลวง รอง ผบช.ภ.2 , พล.ต.ต.มานะ อินทร์พิทักษ์ ผบก.อก.ภ.2 , พร้อมคณะได้ร่วมกันออกตรวจติดตามการทำงานตามแนวทางการตรวจยกระดับการให้บริการสถานีตำรวจเพื่อประชาชน ในพื้นที่ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา ได้แก่ สภ.เมืองฉะเชิงเทรา ,สภ.บางน้ำเปรี้ยว และ สภ.ฉิมพลี และภ.จว.นครนายก ได้แก่ สภ.องครักษ์

พร้อมทั้งมอบนโยบายการขับเคลื่อนการทำงานศูนย์ปราบปรามการลักลอบนำเข้าสินค้าเกษตร (ศปสก.ตร.) ติดตามการปฏิบัติงานด้านการป้องกันปราบปราม สืบสวน ให้กับหน่วยงานต่างๆในพื้นที่ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา ได้แก่ บช.ส., ทท.,ตชด., สตม. และ บก.ทล. เชิญ ผู้แทนกรมศุลกากร จว.ฉะเชิงเทรา ผู้นำท้องถิ่น และกต.ตร.สภ. มาหารือและบูรณาการในการป้องกันปราบอาชญากรรมในพื้นที่

รวมทั้งมอบรางวัลให้กับผู้ได้รับการคัดเลือกสมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นผู้ทำคุณประโยชน์สูงสุดให้กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ อุทิศตน สละเวลา เพื่อส่วนรวมในกิจการตำรวจ จนเห็นเป็นที่ประจักษ์ รวมทั้งรับฟังปัญหาการทำงานของข้าราชการตำรวจ ทั้งข้อเสนอแนะในการทำงานจากภาคประชาชน กำชับการปฏิบัติตามนโยบายของ ตร.และรัฐบาล แต่งกายและสถานที่ราชการ ให้สะอาดเรียบร้อย เอาใจใส่ในหน้าที่การงาน ผู้บังคับบัญชาทุกระดับจะต้องเพิ่มความถี่ในการออกตรวจ สภ.ในพื้นที่รับผิดชอบ อย่าให้เกิดบกพร่อง

อ่านแล้ว2496 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.