พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานสภาทนายความ ประจำปี 2562

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...


วันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2562 เวลา 09.30 น. : พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำผ้าพระกฐินพระราชทานนำไปทอดถวาย ณ พระอารามหลวง วัดเสาธงทอง ตำบลท่าหิน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ เป็นประธานอัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานไปทอดถวายแก่วัดเสาธงทอง โดยมีคณะกรรมการบริหารสภาทนายความ, ประธานสภาทนายความจังหวัดในพื้นที่ภาค 1, สมาชิกสภาทนายความ, กรมการศาสนา, หน่วยงานราชการต่างๆ ในจังหวัดลพบุรี, และประชาชน เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก โดยมี พระราชปัญญาโมลี รองเจ้าคณะจังหวัดลพบุรี/เจ้าอาวาสวัดเสาธงทอง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ทั้งนี้ในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ. 2562 ผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมกันทำบุญสมทบ เป็นจำนวนทั้งสิ้น 587,066 บาท ซึ่งปัจจัยที่ได้จากบุญกฐินในครั้งนี้ถวายเป็นพระราชกุศล โดยทางวัดจะนำไปทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาต่อไป

อ่านแล้ว279 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.