จังหวัดร้อยเอ็ด มอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย ที่ผ่านการตรวจประเมิน ประจำปี 2561

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...


วันที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมพระมหาเจดีย์ชัยมงคล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายดำรงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ นายทวี จงประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด และหัวหน้าราชการ ร่วมเป็นสักขีพยาน
ทั้งนี้ กรมการท่องเที่ยว ได้ดำเนินการตรวจประเมินมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย ประจำปี 2561 ให้กับสถานประกอบการที่สมัครเพื่อเข้าขอรับมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย ได้แก่ มาตรฐานที่พักเพื่อการท่องเที่ยว มาตรฐานกิจกรรม เพื่อการท่องเที่ยว มาตรฐานสินค้าและบริการท่องเที่ยว มาตรฐานการท่องเที่ยวอาเซียน สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับกรมการท่องเที่ยว และคณะกรรมการประเมินมาตรฐานโฮมสเตย์ไทยจังหวัดร้อยเอ็ด ดำเนินการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในปีงบประมาณ 2561 มีโฮมเสตย์ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด สมัครขอรับการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานโฮมเตย์ไทย จำนวน 5 แห่ง


จังหวัดร้อยเอ็ด ได้ตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย ทั้ง 5 แห่ง และผ่านการตรวจประเมิน จำนวน 4 แห่ง และเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่กลุ่มโฮมสเตย์ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด จึงมอบโล่รางวัล เกียรติบัตร และป้ายมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย แก่นายอำเภอ ประธานกลุ่มโฮมสเตย์ และสมาชิกกลุ่มโฮมสเตย์ ได้แก่ จ้อก้อโฮมสเตย์ ผ่านการประเมิน จำนวน 6 หลัง บ้านโพนฮาดโฮมสเตย์ ผ่านการประเมิน จำนวน 9 หลัง โนนสวรรค์โฮมสเตย์ ผ่านการประเมิน จำนวน 3 หลัง และกลุ่มโฮมสเตย์บ้านตาหยวก ผ่านการประเมิน จำนวน 5 หลัง
/////
คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ
สุทธิชัย อุปปะ(เต็ม ข่าวไทยนิวส์)
รายงาน

อ่านแล้ว567 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.