ร้อยเอ็ด ม็อปชาว ตำบลโนนสวรรค์ คัดค้านหนัก เวทีรับฟังความคิดเห็นต่อร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตน้ำตาล ครั้งที่ 2 บริษัท น้ำตาลบ้านโป่ง จำกัด

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 29 ตุลาคม 2562 นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เปิดเวทีรับฟัง ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม กรณีโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตน้ำตาล ของ บริษัท น้ำตาลบ้านโป่ง จำกัด ที่ เวทีชั่วคราว หน้าที่ว่าการอำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด สาธารณสุขจังหวัด รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้นำชุมชนในพื้นที่ อำเภอปทุมรัตต์ องค์กรอิสระ และสื่อมวลชน เข้าร่วมเป็นสักขีพยาน มีชาวอำเภอปทุมรัตต์เข้าร่วมเวที่กว่า 1,600 คน ทั้งนี้ บริษัท น้ำตาลบ้านโป่ง ได้รับสิทธิ์ตั้งโรงงานน้ำตาลมีขนาดกำลังการผลิต 24,000 ตันอ้อย/วัน จากคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ตั้งอยู่บ้านโนนสวรรค์ ตำบลโนนสวรรค์ อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด การพัฒนาโครงการโรงงานน้ำตาลน้ำตาลดังกล่าวเข้าข่ายที่ต้องจัดทำรายงานการประเมินผล สิ่งแวดล้อม(อีไอเอ) เสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(สผ) เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนดำเนินโครงการตามความในประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดโครงการกิจการหรือการดำเนินการซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562 ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 โดยเปิดเป็นเวทีสาธารณะ โดยบริษัทน้ำตาลบ้านโป่งจำกัดได้มอบหมายให้ บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด เป็นผู้ศึกษาและจัดทำรายงาน บริษัทฯ ได้จัดการประชุมประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อการกำหนดขอบเขต แนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมครั้งที่ 1 เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมารวมถึงการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของตัวแทนหน่วยงานราชการ ผู้นำชุมชน และการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน โดยครัวเรือนซึ่งได้รับความได้รับรวบรวมความคิดเห็นข้อเสนอแนะประชาชนรายครัวเรือน

การเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นในครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 มีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงผลการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ รวมถึงเปิดโอกาสให้ได้แสดงความคิดเห็นข้อเสนอแนะต่อประชาชนพื้นที่ ให้ทราบถึงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเรื่องมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมขององค์การให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ให้ประชาชนชาวอำเภอปทุมรัตต์ ได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้อง ตามหลักวิชาการที่กฎหมายกำหนด โดยมีผู้เข้าร่วมเวที กว่า 1,600 คน พร้อมนี้ได้มีม็อปของชาวบ้าน ตำบลโนนสวรรค์ ตำบลสระบัว และพื้นที่ใกล้เคียงประมาณ 100 คน เดินทางมาเปิดเวทีไฮปาร์ค เพื่อคัดค้านการก่อสร้างโรงงานน้ำตาล เนื่องจากว่ากลัวมีผลกระทบต่อสุขอนามัยของประชาชน และสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ เนื่องจากโรงงานได้ตั้งอยู่ในพื้นที่ ตำบลโนนสวรรค์ มีแกนนำ นำชาวบ้านส่วนมากเป็นผู้หญิง และเด็ก เข้าร่วมชูป้ายประท้วง โดยแกนนำจะพยายามนำมวลชนเข้าไปคัดค้านที่เวทีรับฟังความคิดเห็น แต่ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจ และกองร้อยน้ำหวาน จาก สภ.ปทุมรัตต์ นำกำลังขัดขวางและผลักดันไม่ให้เข้าไป มวลชนมีการผลักดันกับเจ้าหน้าตำรวจสักพัก จนหมดแรงเนื่องจากส่วนมากเป็นผู้หญิง จึงมาเผาพริก เผาเกลือ ซาบแช่ง ขับไล่ จนหมดแรง และสลายตัวหลังสิ้นสุดเวทีรับฟังความคิดเห็น และนัดหมายกันมาอีกครั้งในวันที่ 31 ตุลาคม 2562 ที่จะถึงนี้ ในเวทีแสดงความคิดเห็นต่อการสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวล(ชานอ้อย) ต่อไป

/////
คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ
สุทธิชัย อุปปะ(เต็ม ข่าวไทยนิวส์)
รายงาน

อ่านแล้ว572 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.