“กิตติพงษ์”ผอ.ทีไอเจ รับดุษฎีบัณฑิตเนเธอร์แลนด์

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

“กิตติพงษ์”ผอ.ทีไอเจ รับดุษฎีบัณฑิตเนเธอร์แลนด์

ผู้อำนวยการสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย หรือทีไอเจ ได้รับเลือกให้รับมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์จากมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศเนเธอร์แลนด์ จากผลงานสร้างชื่อในการยกระดับกระบวนการยุติธรรม และหลักนิติธรรมในระดับสากล

ศาสตราจารย์พิเศษ ด็อกเตอร์ กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย หรือทีไอเจ เข้ารับมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (Doctor Honoris Causa)จากมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศเนเธอร์แลนด์ Radboud University โดยได้รับมอบจากผลงานในความพยายามยกระดับกระบวนการยุติธรรม และหลักนิติธรรมทั้งในประเทศไทยและในระดับสากล โดยเฉพาะในด้านการสร้างการมีส่วนร่วมของสังคมในการพัฒนาหลักนิติธรรมและการเข้าถึงความยุติธรรมของผู้ด้อยโอกาส ซึ่งพิธีมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตนี้ ได้จัดขึ้นที่โบสถ์ Stevenskerk ในเมือง Nijmegen ซึ่งเป็นเมืองเก่าแก่ที่สุดในเนเธอร์แลนด์ และยังเป็นวันเฉลิมฉลองครบรอบ 96 ปีของการก่อตั้งมหาวิทยาลัยอีกด้วย 

สำหรับ Radboud University เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศเนเธอร์แลนด์ที่มีหลายคณะอยู่ในอันดับหนึ่งของประเทศ อาทิเช่น คณะนิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์) เป็นต้น โดยที่ผ่านมามหาวิทยาลัยแห่งนี้มีศิษย์เก่าที่เคยดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของเนเธอร์แลนด์ถึง 4 คนด้วยกัน

อ่านแล้ว369 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.