กรมคุ้มครองสิทธิฯ จัดเวทีประชุมศึกษาแนวทางมาตรการป้องกัน ปราบปราม ความผิดลักษณะแชร์ลูกโซ่

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

กรมคุ้มครองสิทธิฯ โดยกลุ่มกฎหมาย กระทรวง ร่วมจัดเวทีประชุมศึกษาแนวทางมาตรการป้องกัน ปราบปราม และช่วยเหลือประชาชนผู้ตกเป็นผู้เสียหายจากการถูกหลอกลวงในความผิดลักษณะแชร์ลูกโซ่

วันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมไชยานุกิจ ชั้น 3 นายสามารถ เจนชัยจิตรวนิช ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมศึกษาแนวทางมาตรการป้องกัน ปราบปรามและช่วยเหลือประชาชนผู้ตกเป็นผู้เสียหายจากการถูกหลอกลวงในความผิดลักษณะแชร์ลูกโซ่

โดยมี นายเกิดโชค เกษมวงศ์จิตร รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พร้อมด้วย นายพัฒนา อิศรางกูร ณ อยุธยา อธิบดีอัยการ คุ้มครองสิทธิฯ ผู้แทนจากสำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานศาลยุติธรรม สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงบประมาณ กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ สำนักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สภาทนายความ กรมสอบสวนคดีพิเศษ ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม กรมบังคับคดี สำนักงานกองทุนยุติธรรม กองกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม กองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ และประชาชนผู้ได้รับความเสียหายจากการถูกหลอกลวงในความผิดลักษณะแชร์ลูกโซ่ เข้าร่วม และมีกลุ่มกฎหมาย กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เป็นฝ่ายเลขานุการ

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทาง มาตรการป้องกัน ปรามปราม และช่วยเหลือประชาชนผู้ตกเป็นผู้เสียหายจากการถูกหลอกลวงในความผิดลักษณะแชร์ลูกโซ่ โดยที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ เพื่อขับเคลื่อนร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การกระทำความผิดในลักษณะแชร์ลูกโซ่ พ.ศ. …. ทั้งนี้ เพื่อให้ข้อมูลในการจัดทำร่างพระราชบัญญัติฯ ดังกล่าว มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ถูกต้อง ตรงตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย และมีประสิทธิภาพในการช่วยเหลือประชาชนผู้ตกเป็นผู้เสียหาย

โดยผู้แทนจากกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้ชี้แจงว่าตัวเลขยอดความเสียหายจากผู้เสียหายที่มาร้องทุกข์ยอดความเสียหาย 29,000 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นเพียงร้อยละ 10 จากผู้เสียหายทั้งหมด เนื่องจากยังมีตัวเลขที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และ หน่วยงานอื่นๆอีก คาดว่าจะเสียหายนับแสนล้านบาท

โดยนาย สามารถ กล่าวว่า ด้วยบัญชาของท่านนายกรัฐมนตรี ได้ให้แชร์ลูกโซ่เป็นวาระแห่งชาติตั้งแต่ปี พ.ศ.2560 และ ท่านนายกฯได้แถลงนโยบายเร่งด่วน12 ข้อ 1 ใน 12 ข้อนั้นคือ เรื่องการแก้ปัญหาการฉ้อโกงประชาชนและลดการเหลื่อมล้ำ แก้ปัญหาความยากจน จึงเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ท่านสมศักดิ์ เทพสุทิน ให้เร่งแก้ปัญหาแชร์ลูกโซ่ทั้งระบบ โดยท่านรัฐมนตรีได้ให้มีการใช้มาตรการภาษี มาตรการฟอกเงิน มาตรการฟ้องล้มละลายกับกลุ่มมิจฉาชีพ เพื่อเป็นการป้องปราม ทั้งนี้ท่านให้เร่งแก้ปัญหาพัฒนากฏหมายให้ทันยุคกับรูปแบบการหลอกลวง

ซึ่งวันนี้ปัญหาแชร์ลูกโซ่ถือว่าทวีความรุนแรงมากขึ้น พบได้จากสถิติผู้เสียหายแชร์ลูกโซ่มาร้องทุกข์ที่ ศูนย์ยุติธรรม สร้างสุข ของกระทรวงยุติธรรมทุกวัน อย่างวันนี้ก็มีมาร้องทุกข์ที่ศูนย์ ยังไม่นับรวมกับผู้เสียหายที่ร้องทุกข์กันตามสถานีตำรวจอีก ที่ประชุมโดยทาง กลต มีความเห็นว่าถ้ามีการหลอกลวงทางเทคโนโลยีควรเสนอหรือส่งเรื่องให้กระทรวงดิจิตอล ดำเนินการบล็อกเว็บ เพื่อเป็นการปกป้องพี่น้องประชาชน แล้วค่อยใช้อำนาจตามพระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชนต่อไป ทั้งนี้จะมีการลงพื้นที่รับฟังปัญหาพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่จังหวัดชลบุรีในวันที่ 1 พ.ย.62 ในการรับฟังแนวทางความคิดเห็นจากพ่อแม่พี่น้องประชาชน ในเรื่องประเด็นของกองทุนช่วยเหลือผู้เสียหายแชร์ลูกโซ่ควรมีหรือไม่ , หน่วยงาน one stop service ควรมีหรือไม่ทับซ้อนกับหน่วยงานอื่นหรือไม่ , การห้ามฟ้องผู้เสียหายหรือสื่อที่เปิดโปงแชร์ลูกโซ่ควรมีหรือไม่ เป็นต้น

อ่านแล้ว468 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.