ผู้บริหารเอไอเอ ประเทศไทย รับรางวัล ‘บุคคลคุณภาพแห่งปี 2019’ (Quality Person of the Year 2019)

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

นางอลิสา สิมะโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ เอไอเอ ประเทศไทย เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ “บุคคลคุณภาพแห่งปี 2019” ในภาคธุรกิจประกันภัยและประกันชีวิต จากหม่อมเจ้าหญิงประภาพันธุ์ ภาณุพันธุ์ ประธานในพิธี โดยรางวัลดังกล่าวถือเป็นรางวัลอันทรงเกียรติ มอบให้เพื่อประกาศเกียรติคุณและยกย่องบุคคลที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิต ทั้งชีวิตส่วนตัวและชีวิตการทำงาน ซึ่งได้อุทิศตนทำกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติในหลากหลายด้าน สมควรถือเป็นแบบอย่างที่ดีและควรค่าต่อการส่งเสริม ทั้งนี้ พิธีประกาศเกียรติคุณดังกล่าว จัดขึ้นโดยมูลนิธิสภาวิทยาศาสาตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.) ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เมื่อไม่นานมานี้

อ่านแล้ว351 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.