กิจกรรมจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ กิจกรรม จิตอาสาพัฒนาสถานกักขังกลางจังหวัดร้อยเอ็ด

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

           จังหวัดร้อยเอ็ด จัดกิจกรรมจิตอาสา  เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ  กิจกรรม จิตอาสาพัฒนาสถานกักขังกลางจังหวัดร้อยเอ็ด

           วันที่ 24 ตุลาคม 2562 เวลา 13.15 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” กิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาสถานกักขังกลางจังหวัดร้อยเอ็ด”  ณ สถานกักขังกลางจังหวัดร้อยเอ็ด ตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยนายชำนาญ ชื่นตา ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด นางอัจนา ทุยทรัพย์ ผู้อำนวยการสถานกักขังกลางจังหวัดร้อยเอ็ด  หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน และประชาชนจิตอาสาเข้าร่วม

         ทั้งนี้  จังหวัดร้อยเอ็ดได้กำหนดจัดโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” กิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาสถานกักขังกลางจังหวัดร้อยเอ็ด” เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ สนองตามแนวพระราชดำริ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เพื่อให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่า ปรองดอง สามัคคี ร่วมมือร่วมใจ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนส่วนรวม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน มีความสมัครสมานสามัคคี และมีความรักความผูกพันใน 4 สถาบันหลักของชาติ คือสถาบันชาติ สถาบันศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ และประชาชน

     กิจกรรมประกอบด้วย การทำความสะอาดบริเวณไหล่ทางหน้าสถานกักขังกลาง เส้นทางร้อยเอ็ด – มหาสารคาม ทำความสะอาดด้านหน้าบริเวณสถานกักขังกลาง ตัดแต่งกิ่งไม้ ตัดหญ้า และการตรวจรักษาโรคฟรีโดยโรงพยาบาลร้อยเอ็ด 

คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ

สุทธิชัย อุปปะ(เต็ม ข่าวไทยนิวส์)

รายงาน

อ่านแล้ว384 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.