เชิญชวนทุกท่านร่วมทำบุญถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดศิริเจริญเนินหม้อ(วัดโคกหม้อ)

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

เชิญชวนทุกท่านร่วมทำบุญถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดศิริเจริญเนินหม้อ(วัดโคกหม้อ)

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โปรดประทานผ้าพระกฐิน ให้ประธานเครือข่ายธุรกิจ biz club จังหวัดราชบุรี เชิญไปทอดถวายอย่างที่ชุมนุมสงฆ์ที่จำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ วัดศิริเจริญเนินหม้อ(วัดโคกหม้อ )ตำบลโคกหม้อ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ในวันเสาร์ที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๒.๓๐ น. จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนทุกท่านร่วมกันสร้างบุญในครั้งนี้พร้อมทั้งชมขบวนเชิญผ้าพระกฐินทางน้ำโดยมีกำหนดการดังนี้

เวลา ๑๐.๓๐ น. คณะผู้เข้าร่วมพิธีอัญเชิญผ้าพระกฐินทางน้ำพร้อมกัน ณ.ท่าเรือเทศบาลเมืองราชบุรี(ตลาดโค๊ยกี่)

เวลา ๑๑.๐๐ น. ขบวนเชิญผ้าพระกฐินเคลื่อนไปยังวัดศิริเจริญเนินหม้อ โดยมีริ้วขบวนเชิญธง ๓ สถาบันโดยเจ็ตสกีจำนวน 30 ลำ

เวลา ๑๒.๐๐ น. ขบวนอัญเชิญผ้าพระกฐินถึงยังวัดศิริเจริญเนินหม้อ

เวลา ๑๒.๓๐น. พิธีถวายผ้าพระกฐิน

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ๐๘๓-๐๖๔๖๔๖๔ และทุกท่านสามารถร่วมกุศลในครั้งนี้โดยจะมาร่วมงานที่วัดโดยตรงหรือจะร่วมทำบุญผ่านบัญชีธนาคารของวัดก็ได้ตามจิตศรัทธาของแต่ละทุกท่าน

อ่านแล้ว698 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.