“พลเอกเสริมศักดิ์ นายกสมาคมชาวอีสาน”มอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยน้ำท่วม 193,000 บาท

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

“พลเอกเสริมศักดิ์
นายกสมาคมชาวอีสาน”มอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยน้ำท่วม 193,000 บาท

เมื่อวันที่ 10-11 ตุลาคม 2562
พลเอกเสริมศักดิ์
วิเศษไชยศรี นายกสมาคมชาวอีสาน
พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมชาวอีสาน
ร่วมมอบทุนการศึกษา จำนวน 193,000 บาท แบ่งเป็นทุนละ 1,000 บาท มอบ 193 ทุน…ให้กับเด็กนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยน้ำท่วมใหญ่ในภาคอีสาน

  1. วันที่ 10 ตุลาคม 2562เวลา 11.00 น. มอบให้ 93 ทุนๆละ 1,000 บาท โรงเรียนสังกัด สพป.เขต 4
    อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
  2. วันที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00 น.โรงเรียนสังกัด สพป.เขต 2 อำเภอตระการพืชผล
    จังหวัดอุบลราชธานี ….
    ซึ่งการมอบทุนดังกล่าวมอบให้ที่ ณ สำนักงานสพป.เขต 2 อำเภอตระการพืชผล และสพป.เขต 4 อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี….ที่ผ่านมา

cr: จ่าสมนึก สมาคมชาวอีสาน

อ่านแล้ว563 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.