ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์ประเทศไทย (CTJ)

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์ประเทศไทย (CTJ)

วันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (ตรงข้ามรพ.วชิระ) ถนนสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพฯ

     นายมงคล บางประภา ประธานสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์ ประเทศไทย เปิดการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5/2562

โดยมีวาระสำคัญหลายหัวข้อ เช่น เรื่องแสดงความยินดีกับสมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย(สภท.)ในโอกาสครบรอบ 54 ปี, การให้ข้อมูลคณะสอบสวนและวินิจฉัยว่าด้วยนิยามสื่อมวลชน, เรื่องการจัดสัมมนาให้ความรู้ในองค์กรสมาชิกทั้งในกทม.และต่างจังหวัด, แจ้งความคืบหน้าสมาคมนักหนังสือพิมพ์เวียดนาม(VJA) ที่จะมาเยือน ประเทศไทย โดยเป็นแขกของสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์ประเทศไทย ระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน ถึง 1 ธันวาคม 2562, เรื่องการส่งมอบประธาน(CAJ)ต้นปี 2563, โครงการอบรมสื่ออินเทอร์เน็ตนักข่าวอาเซียน, โครงการอาเซียนไฮเวย์ ไทย-กัมพูชา-เวียดนาม, และการจัดทำวารสารครบรอบ 40 ปี สมาพันธ์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

    โดยมีนายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ, นายดำฤทธิ์ วิริยะกุล

เลขาธิการสมาพันธ์หนังสือพิมพ์แห่งอาเซียน-ที่ปรึกษาสมาพันธ์ฯ, นายสุวัฒน์ ทองธนากุล ที่ปรึกษาสมาพันธ์ฯ,  นายอนันต์ นิลมานนท์ นายกสมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย(สภท.54ปี) รองประธานสมาพันธ์ฯ, นายกวีพงษ์ ประเทืองสุขสาคร กรรมการสมาพันธ์ฯ , พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย 10 องค์กรมาคมฯ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียงกัน

อ่านแล้ว594 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.