ร้อยเอ็ด…คณะสงฆ์ และชาวบ้านโนนสะอาด ตำบลขอนแก่น อำเภอเมืองร้อยเอ็ด ประกอบพิธีกวนข้าวทิพย์ ในงานประเพณีออกพรรษา ประจำปี 2562

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

เมื่อช่วงเที่ยงวันที่ 12 ตุลาคม 2562 พระครูปลัดทองใบ สุปภาโส เจ้าอาวาสวัดโนนสะอาด ตำบลขอนแก่น อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด นำคณะสงฆ์ และชาวบ้านโนนสะอาด ประกอบพิธีกวนข้าวทิพย์ ในงานประเพณีทำบุญประเพณีวันออกพรรษา – ตักบาตรเทโวโรหะณะ ประจำปี 2562 ณ วัดบ้านโนนสะอาด ตำบลขอนแก่น อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายบุญมี ปัจจัยโค ผู้ใหญ่บ้านบ้านโนนสะอาด นำพุทธศาสนิกชน อุบาสก อุบาสิกา เข้าร่วมพิธีสืบสานประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป และเสริมสร้างความรัก ความสามัคคีของคนในชุมชน ทั้งนี้ งานประเพณีออกพรรษา ประจำปี 2562 ของชวโนนสะอาดกำหนดจัดขึ้นระหว่าง วันที่ 12 – 13 – 14 ตุลาคม 2562 โดยในช่วงเช้าได้รับบริจาคจตุปัจจัย เครื่องปรุง และอุปกรณ์กวนข้าวทิพย์ พร้อมจัดพิธีผสมเครื่องปรุงข้าวทิพย์ ประกอบพิธีเจิมหน้าผาก นางสาวพรหมจารี พิธีบวชนางสาวพรหมจารี และเจิมไม้กวนข้าวทิพย์ เพื่อความเป็นสิริมงคล พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ ประกอบพิธีกวนข้าวทิพย์ โดย สาวพรหมจารีเป็นผู้นำกวนข้าวทิพย์ จากนั้นให้ พุทธศาสนิกชน และประชาชนทั่วไป กวนข้าวทิพย์ที่ไปจนแล้วเสร็จพิธี วันที่ 13 ตุลาคม 2562 เวลา 07.00 น. ประกอบพิธีทำบุญตักบาตร ถวายผ้าจำนำพรรษา และประกอบพิธีทางพระพุทธศาสนา ในเวลา 18.19 น. คณะสงฆ์ พุทธศาสนิกชน ทำวัตรสวดมนต์เย็น เวียนเทียน จุดประทีปโคมไฟ และวันจันทร์ ที่ 14 ตุลาคม 2562 เวลา 07.00 พิธีทำบุญตักบาตรเทโวรหณะ ที่บริเวณหน้าพระอุโบสถ วัดโนนสะอาด ขอเชิญพุทธศาสนิกชนชาวบ้านโนนสะอาด และพื้นที่ใกล้เคียง และศิษยานุศิษย์ ร่วมทำบุญงานประเพณีทำบุญประเพณีวันออกพรรษา – ตักบาตรเทโวโรหะณะ ประจำปี 2562 ณ วัดบ้านโนนสะอาด ตำบลขอนแก่น อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ตามวันและเวลาดังกล่าว

/////////
คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ
สุทธิชัย อุปปะ(เต็ม บก.ข่าวไทยนิวส์)
รายงาน

อ่านแล้ว618 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.