จังหวัดร้อยเอ็ด จัดงานประเพณีออกพรรษากวนข้าวทิพย์ ประจำปี 2562

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

จังหวัดร้อยเอ็ด จัดงานประเพณีออกพรรษากวนข้าวทิพย์ ประจำปี 2562 เพื่อสืบสานส่งเสริมประเพณีออกพรรษา กวนข้าวทิพย์ ให้คงอยู่กับวิถีพุทธศาสนิกชนในท้องถิ่น

 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2561 เวลา 17.30 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด  เป็นประธานในพิธีประเพณีออกพรรษากวนข้าวทิพย์ ประจำปี 2561 ที่บริเวณลานสาเกตนคร บึงพลาญชัย จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยนายเลิศบุศย์ กองทอง  นายทวี จงประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารท้องถิ่น และประชาชนชาวร้อยเอ็ด เพื่อสืบสานส่งเสริมประเพณีออกพรรษา กวนข้าวทิพย์ ให้คงอยู่กับวิถีพุทธศาสนิกชนในท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป

  นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด กล่าวว่า เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ส่วนราชการ สถานศึกษา องค์กรภาครัฐ เอกชน ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ชาวจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ร่วมกันจัดงานประเพณีออกพรรษา กวนข้าวทิพย์ ประจำปี 2562  เพื่อสืบสานส่งเสริมประเพณีออกพรรษา กวนข้าวทิพย์จังหวัดร้อยเอ็ด ให้คงอยู่กับวิถีชีวิตของพุทธศาสนิกชนในท้องถิ่น เป็นการทำนุบำรุงรักษาศาสนา เป็นมรดกแก่ลูกหลานสืบไป และสร้างความสามัคคี การมีส่วนร่วมระหว่างส่วนราชการ องค์กรเอกชน ชุมชนและประชาชนได้ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมกันพัฒนาท้องถิ่น

    กิจกรรมในงานประกอบด้วย การประกวดสรภัญญะอีสาน ประเภทนักเรียน นักศึกษา การประกวดประดับประทีปโคมไฟ และการประกวดข้าวทิพย์ โดยมีพิธีสงฆ์ พิธีพราหมณ์ เพื่ออัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ การเจิมสาวพรหมจรรย์ในการนำข้าวทิพย์ และการเจิมไม้พายกวนข้าวทิพย์ ก่อนที่จะนำน้ำผสมกวนข้าวทิพย์ ซึ่งประกอบด้วยสิ่งประกอบอาหาร 108 อย่าง เพื่อที่จะให้สาวพรหมจรรย์นำไปให้แต่ละคุ้มวัดในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ได้กวนข้าวทิพย์กัน พร้อมด้วยกิจกรรมรำวงย้อนยุค จากคณะเชียงขวัญคอมโบ้  โดยได้รับการสนับสนุนความร่วมมือจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ศาสนสถานและพี่น้องประชาชน ในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดและใกล้เคียง ร่วมจัดงานประเพณีออกพรรษา กวนข้าวทิพย์ จำนวน 13 คุ้มวัด และส่วนราชการ สถานศึกษา นักเรียน นักศึกษาและประชาชน  ร่วมให้การสนับสนุน   

คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ

สุทธิชัย อุปปะ(เต็ม บก.ข่าวไทยนิวส์) รายงาน

อ่านแล้ว814 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.