เปิดอาคาร”กู้ภัยแสงแก้วโพธิญาณ ในอุปถัมภ์ครูบาอริยชาติ อริยจิตฺโต”

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

เปิดอาคาร”กู้ภัยแสงแก้วโพธิญาณ ในอุปถัมภ์ครูบาอริยชาติ อริยจิตฺโต”
วันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562 เริ่มเวลา 06.00 น.ถึง เวลา 13.00 น. “พระภาวนารัตนญาณ วิ. ครูบาอริยชาติ อริยจิตฺโต” ประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยนายภาสกร บุญญลักษม์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด “มูลนิธิกู้ภัยแสงแก้วโพธิญาณ ในอุปถัมภ์ครูบาอริยชาติ อริยจิตฺโต โดยมีข้าราชการ ศิษยานุศิษย์ พ่อค้าและประชาชน ร่วมงานเป็นจำนวนมาก

ซึ่งมีพิธีอัญเชิญท้าวมหาราชทั้ง 4, ตักบาตรพระสงฆ์, พิธีบวงสรวงเทพ พรหม เทวา
และสิ่งศักดิ์สิทธิ์เปิดฟ้าเปิดดิน, พิธีสืบชะตาหลวงแบบโบราณล้านนา, ทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อหาทุนทรัพย์ก่อตั้ง”มูลนิธิแสงแก้วโพธิญาณ ในอุปถัมภ์ครูบาอริยชาติ อริยจิตฺโต”, พร้อมถวายภัตตาหารเพล แด่พระสงฆ์, เชิญแขกผู้มีเกียรติทุกท่านร่วมรับประทานอาหาร, แจกทานผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสจำนวน 500 ชุด, ซึ่งมีประชาชนร่วมรับสิ่งของในการบริจาคครั้งนี้ เป็นจำนวนมาก ณ วัดแสงแก้วโพธิญาณ ตำบลเจดีย์หลวง อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย…ที่ผ่านมา…

อ่านแล้ว564 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.