สถาบันนวัตกรรมและเทคโนโลยีซันชิโร่ เปิดการฝึกอบรมโครงการ “พัฒนาเทคโนโลยีเคาะ พ่นสีรถยนต์ รุ่นที่ 20”

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

สถาบันนวัตกรรมและเทคโนโลยีซันชิโร่ เปิดการฝึกอบรมโครงการ “พัฒนาเทคโนโลยีเคาะ พ่นสีรถยนต์ รุ่นที่ 20” ระหว่างวันที่ 7 – 10 ตุลาคม 2562

วันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2562 นายอรรถการ-นางรัตนา ตฤษณารังสี ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมและเทคโนโลยีซันชิโร่, นายมาซาฮิโร่ มูราโคชิ รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิคสถาบันนวัตกรรมและเทคโนโลยีซันชิโร่ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม โครงการ “พัฒนาเทคโนโลยีเคาะ พ่นสีรถยนต์ รุ่นที่ 20” ในระหว่างวันที่ 7 – 10 ตุลาคม 2562

โดยสถาบันนวัตกรรมและเทคโนโลยีซันชิโร่ ร่วมกับ สถาบันเทคโลยีปทุมวัน, หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน, หน่วยบัญชาการป้องกันทางอากาศ, กองทัพบก, สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๓ กรุงเทพมหานคร และบริษัท พีพีจี โคทติ้งส์(ประเทศไทย) จำกัด

โดยได้รับเกียรติจาก

  • พันเอก สกลเวช โพธิเจริญ รองเสนาธิการหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศ กองทัพบก
  • พันเอกสุจินต์ จินดานุกูล ผู้บังคับกองพันทหารราบ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
    -นายสืบพงษ์ ม่วงชู รองอธิการบดีสถาบันเทคโนโนโลยีปทุมวัน
    และ ดร.ฑรรชนก ประภาสวัสดิ์ รองผู้อำนวยวิจัยฯ ฝ่ายวิชาการสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมในครั้งนี้

จุดประสงค์ในการจัดฝึกอบรบด้านวิชาชีพ “พัฒนาเทคโนโลยีเคาะ พ่นสีรถยนต์” ทางสถาบันนวัตกรรมและเทคโนโลยีซันชิโร่ ได้จัดฝึกอบรมให้กับกำลังพลกองทัพบกตั้งแต่ปี 2545-จนถึงปัจจุบัน เป็นปีที่ 18 ติดต่อกัน
โดยมุ่งเน้นไปที่กำลังพลก่อนปลดประจำการ เพื่อให้กำลังพลของกองทัพบก มีองค์ความรู้ มีทักษะวิชาชีพ และมีใบประกอบวิชาชีพ เพื่อนำความรู้ทักษะต่างๆ ที่ได้รับจากการฝึกอบรมในครั้งนี้ไปใช้ประกอบอาชีพ หลังปลดประจำการต่อไป

อ่านแล้ว771 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.