“สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย(สภท.54ปี) จัดงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 โดยกำหนดให้มีการบรรยายพิเศษ เชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ 4 องค์กร ประกอบด้วย…

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

 1. นายชาคริต ดิเรกวัฒนชัย หัวหน้าคณะผู้บริหารสายงานกิจการองค์กร บริษัท บีอีซีเวิลด์ จำกัด(มหาชน) บรรยายพิเศษในหัวข้อ “กลยุทธ์การบริหารการสื่อสารในยุคดิจิตอล”เริ่มเวลา 09.00 น.
 2. คุณวรรณภร วัฒนาเกษมสัตย์ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายรัฐกิจมีเพศสัมพันธ์ บริษัท เป๊ปซี่โค เซอร์วิสเซส เอเซีย
  จำกัด บรรยายพิเศษในหัวข้อ”เกษตรพันธสัญญากับเกษตรกรไทยในยุคปัจจุบัน” เริ่มเวลา 09.30 น.
 3. คุณปิยะพร ครองจันทร์ ผู้ช่วยผู้จัดการสายงานพัฒนาความรู้ตลาดทุนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง”เตรียมความพร้อมทางการเงิน ก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ” เริ่มเวลา 10.00 น.
 4. คุณประพันธ์ศิวพงษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายการพัฒนาอย่างยั่งยืม บริษัท โทเทิ่ล
  แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่นจำกัด(ดีแทค) บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “ดีเทคกับเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาเกษตรกรรายย่อย” เริ่มเวลา 10.30 น.ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ เชิงสะพานซังฮี้
  เขตบางพลัด กรุงเทพฯ
  เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2562 เริ่มตั้งแต่เวลา 09.00 น.ถึง 11.00 น.

อ่านแล้ว492 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.