“สมาชิกสภท.”คึกคัก!! เข้าร่วมประชุม ลงทะเบียน รับเอกสาร วารสารสมาคมฯและอื่นๆ

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

“สมาชิกสภท.”คึกคัก!! เข้าร่วมประชุม ลงทะเบียน รับเอกสาร วารสารสมาคมฯและอื่นๆ…

สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคประเทศไทย (สภท.54ปี) จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 5-6 ตุลาคม 2562

วันที่ 5 ตุลาคม 2562 เริ่มตั้งแต่เวลา 08.00 น. สมาชิกสมาคมฯ ได้เดินทางมาร่วมลงทะเบียน การเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 โดยสมาคมฯ.กำหนดให้เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่ 08:00 น.ถึง 12:00 น. มีสมาชิกทยอยเดินทางมาจากทั่วประเทศ ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์เชิงสะพานซังฮี้ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ

สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย(สภท.54ปี)

ธวัชชัยเฟื่องอนันต์ รายงาน

อ่านแล้ว796 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.