ประธานกรรมการ บริษัท จัดหางาน ชินชัย อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ที่ให้การสนับสนุนเพื่อใช้เป็นรางวัลในงานครบรอบ 54 ปี การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

รับมอบเครื่องใช้ไฟฟ้า

คุณบังอร ศกุนะสิงห์ นายทะเบียน กรรมการบริหารสมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย (สภท.54ปี) รับมอบพัดลม จำนวน 5 เครื่อง จากผู้แทน คุณชินวัฒน์ ใจกุศลสูงยิ่ง ประธานกรรมการ บริษัท จัดหางาน ชินชัย อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ที่ให้การสนับสนุนเพื่อใช้เป็นรางวัลในงานครบรอบ 54 ปี การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 5-6 ตุลาคม 2562 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ (เชิงสะพานกรุงธน) เขตบางพลัด กรุงเทพฯ โดยส่งมอบที่ทำการสมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย เขตดุสิต กรุงเทพฯ

อ่านแล้ว924 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.