กระทรวงยุติธรรม กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ รับฟังเรื่องร้องทุกข์จากกลุ่มผู้เสียหาย จำนวน 2 กลุ่ม

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

วันอังคารที่ 1 ตุลาคม 2562 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมไชยานุกิจ ชั้น 3 กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ นายสามารถ เจนชัยจิตรวนิช ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วย นายเกิดโชค เกษมวงศ์จิตร รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ นาย วิเชียร ไชยสอน หัวหน้าศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ฯ รับฟังเรื่องร้องทุกข์จากกลุ่มผู้เสียหาย จำนวน 2 กลุ่ม ที่ต้องการยื่นเรื่องขอความช่วยเหลือจากกระทรวงยุติธรรม ดังนี้

1.กลุ่มผู้เสียหาย กรณีกลุ่มสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดมหาสารคาม ได้จัดทำประกันชีวิตกลุ่มของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ และได้ถูกทางบริษัทที่มาทำประกันชีวิตโกง โดยเสนอให้ทำประกันชีวิตแล้วก็ออกเป็นทุนใบเสร็จ โดยคนที่ทำมีเจตนาที่จะโกงมาตั้งบริษัทใกล้เคียง ซึ่งพูดง่ายๆคือเป็นโบรกเกอร์ของบริษัทส ซึ่งบริษัทส บอกว่าไม่รับผิดชอบกับการกระทำของคนนี้ เลยไปตั้ังเป็นบริษัทอีกอันขึ้นมา ทางคณะกรรมการเลยอนุมัติให้ทำประกันชีวิตกับบริษัมสยามซิตี้ แต่ทางผู้จัดการกับประธานไปทำกับบริษัทอีกอัน และก็มีการตรวจสอบพบทีหลัง ทางคณะกรรมการได้แจ้งความดำเนินคดีกับเจ้าของบริษัท คือนายพัทธนนันท์ ได้แจ้งความดำเนินคดีและฟ้องแพ่งกับบริษัทส และนายพัทธนนันท์ ผู้จัดการ ต่อมาได้มีการให้คณะกรรมการฟ้องตนเอง ให้รับผิดชอบ ศาลก็ตัดสินให้คณะกรรมการหรือผู้เสียหายชดใช้เงินให้ ทำให้กลุ่มผู้เสียหายได้รับความเดือดร้อนอย่างมาก จึงมายื่นเรื่องในวันนี้ ซึ่งมูลค่าความเสียหายเป็นประกันชุด มีหลายกรมธรรม์ มี 72 ล้าน 18 ล้าน และ 23 ล้าน ซึ่งผู้เสียหายเป็นกรรมการชุดที่ 50 ที่ยื่นฟ้องตนเอง

2.กลุ่มผู้เสียหาย กรณีถูกกลุ่มบีแอลซี (ทำทัวร์) ได้กระทำการโกงผู้เสียหายเป็นหมื่นคน มีค่าเสียหายรวมเป็นหลักพันล้านขึ้น โดยใช้วิธีการที่เป็นการบอกต่อกันเอง และเรียกให้โอนเงินมีระยะการจอง 1 ปี และมีการเรียกเก็บทิปทันที รวมถึงเงินรีฟันที่ต้องคืนเป็นระยะเวลา 2 ปี ก็ไม่คืน ผลสุดท้ายคือทัวร์ไม่ได้ออกไม่ได้เที่ยวกัน มีการทำเป็นกระบวนการตั้งแต่ต้น แล้วก็เกิดมีทีมงานมาเรียกระดมเงินเพิ่มเพราะรู้ลู่ทางว่าทางผู้เสียหายไม่อยากฟ้องร้องไม่อยากแจ้งความให้เพิ่มเงินเติมเงินจากที่เคยจ่ายแล้วเพื่อส่งตัวเองไปเที่ยว สุดท้ายก็ไม่ได้ออกเที่ยวอีก ส่วนผู้เสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ ที่นำเงินเกษียณนำเงินเก็บเกือบทั้งชีวิตมาจองตั๋ว ทำให้ครอบครัวต้องแตกแยก เพราะเงินหมด เพื่อนก็ทะเลาะกันเนื่องจากหาว่าแนะนำมาให้ถูกโกง สังคมแตกแยก แล้วถ้าทีมที่ทำพวกนี้แล้วอ้างว่าไม่ได้ฉ้อโกง เป็นเพราะบริหารงานผิดพลาด แล้วถูกหลอกซ้ำให้เพิ่มเงิน แล้วถ้าคนพวกนี้ไม่ถูกดำเนินการตามกฎหมายสังคมจะเป็นอย่า่งไรต่อไป เค้าจะไม่กลัวกฎหมาย เค้าจะเหิมเกริม และเศรษฐกิจภาพรวมจะเป็นอย่างไร ( ผู้เสียหายกล่าว)

ทั้งนี้ ในเบื้องต้น ทางผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม ได้ให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม อาทิ กองทุนยุติธรรม กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และกรมสอบสวนคดีพิเศษ เข้ามาร่วมรับฟังเรื่องรร้องทุกข์กรณีดังกล่าว ทั้งนี้ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการช่วยเหลือ ทั้งประสานข้อเท็จจริง ข้อมูลทางด้านกฎหมาย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อทราบรายละเอียดข้อมูล ก่อนดำเนินการให้ความช่วยเหลือตามขั้นตอนต่อไป

อ่านแล้ว811 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.