รับมอบของขวัญ จับสลาก งานประชุมใหญ่ สภท. 54 ปี

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

คุณอนันต์ นิลมานนท์ นายกสมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย (สภท.54 ปี) รับมอบของขวัญจาก คุณเสาวนีย์ ตฤษณารังสี โดยคุณ อรรถการ ตฤษณะรังสี ประธานสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีซันชิโร่ ได้มอบของขวัญจำนวน 5 ชิ้น เพื่อให้สมาชิก สภท. ได้ร่วมจับสลาก ในการประชุมใหญ่ สามัญประจำปี 2562 สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย (สภท.54 ปี) ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 และ 6 ตุลาคม 2562 ที่ โรงแรมริเวอร์ไซด์ เชิงสะพานซังฮี้ กรุงเทพฯ ณ สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีซันชิโร่ สรงประภา กรุงเทพฯ ในวันที่ 1 ตุลาคม 2562

ธวัชชัยเฟื่องอนันต์รายงาน

อ่านแล้ว449 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.