กระชับความสัมพันธ์ไทย🇹🇭โปรตุเกส🇵🇹

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

กระชับความสัมพันธ์ไทย🇹🇭โปรตุเกส🇵🇹

เมื่อวันที่ 25/9/2562 สถานเอกอัครราชทูตโปรตุเกส เปิดสถานทูตต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ นักธุรกิจในประเทศและต่างประเทศ ข้าราชการและนักการเมืองเข้าพบพูดคุยแลกเปลี่ยนปรึกษาหารือเรื่องต่างๆการค้าระหว่างประเทศ ไทยกับโปรตุเกสและร่วมรับประทานอาหารค่ำ

โดยมี ฯพณฯ ฟรานซิสกู วาช ปาตตู เอกอัครราชทูตโปรตุเกสประจำประเทศไทย ตอนหลับ
Prancisco vaz Patto (Ambassador)และทาน เปดรู ไอรืช ดือ อาเบรวที่ปรึกษาฝ่ายเศรษฐกิจและการค้า ผู้อำนวยการ Pedro Aires de Abreu (Econmic and Commercial Counsellor Director) นักธุรกิจชั้นนำในประเทศไทยไทยอาทิเช่น พลโท อนุทัศน์ บุนนาค ผู้แทนการค้ากิตติมศักดิ์ถาวรประจำประเทศไทย คุณ ชณทัต ปัทะมะภูวดล Mr.Chanatat Patamabuwadl อนุกรรมการ สภากรุงเทพมหานคร คณะ(SMART CITY )ประธานกรรมการบริษัท อัลฟา เซ็นทอรี จำกัด ,นางสาวรุจิเรศ มงคลทรงชัย(Miss Rujired Mongkonsongchai -Rita) Brand Ambassador , Mr.Henry Gray Director of Italasia Trading(Thailand)Co.,Ltd.

อ่านแล้ว1000 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.